Specjalność: Psychoekologia

STUDIA II STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Psychoekologia jest specjalnością, która łączy wiedzę o psychologii człowieka z ideą życia zgodną  z naturą. Nauka ta powstała na bazie projektów doskonalenia społeczeństwa obywatelskiego i na bazie ekologii, czyli nauki o ekosystemie i racjonalnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi. Psychoekologia wskazuje na związek między stanem natury, a poziomem ludzkiego szczęścia (biofilia). Łączy kompetencje psychoterapeuty z doświadczeniem i wiedzą ekologa. Wartość takiej nowej profesji jest szczególna, gdyż dotyczy zdrowia nie tylko  w wymiarze indywidualnym, ale i powszechnym. Jeśli jest Ci bliska idea życia w zgodzie z naturą i chcesz profesjonalnie zajmować się tą dziedziną nauki, Psychoekologia jest dla Ciebie.

Specjalność Psychoekologia pozwala zdobyć specjalistyczną wiedzę z ekologii i funkcjonowania ekosystemu oraz sposobów funkcjonowania człowieka i jego relacji ze środowiskiem. Pozwoli również rozwinąć kompetencje miękkie, takie jak komunikacja społeczna, które pomogą współpracować w grupie oraz zostać zwierzchnikiem danego zespołu. Zdobyte umiejętności z zakresu zarządzania stresem i kontroli emocji będą niezwykle cenne na stanowiskach menadżerskich. Psychoekologia skupia się na potrzebach zarówno człowieka, jak i środowiska naturalnego.

 

Dzięki wiedzy z obszaru psychologii i ekologii oraz praktycznym umiejętnościom możesz podjąć pracę w:

 • organizacjach ekologicznych;
 • instytucjach rządowych;
 • organizacjach pozarządowych o krajowym i międzynarodowym zasięgu;
 • w przedsiębiorstwach na stanowiskach menadżerskich.

Po ukończeniu specjalności Psychoekologia:

 • wyróżniasz się znajomością powiązań psychiki ludzkiej ze środowiskiem naturalnym;
 • posiadasz wiedzę na temat zasobów przyrody, metod ich eksploatacji oraz wykorzystania i zagrożeń związanych z ich nierozsądną gospodarką realizowaną przez człowieka;
 • potrafisz działać etycznie i odpowiedzialnie;
 • znasz międzynarodowe organizacje ekologiczne i metody ich działania;
 • wiesz jak skutecznie komunikować się z ludźmi;
 • posiadasz umiejętności przydatne na stanowiskach menadżerskich takie jak kierowanie potencjałem zespołu i minimalizacja presji psychologicznej pracowników;
 • posługujesz się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia  Językowego Rady Europy.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności PSYCHOEKOLOGIA

 • Ekologia człowieka
 • Międzynarodowe organizacje ekologiczne
 • Zasoby naturalne Ziemi i ich eksploatacja
 • Zdrowie i środowisko

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy