Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GLIWICE, BARTOSZYCE

Specjalność: Pedagogika małego dziecka

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Marzysz o pracy z małym dzieckiem? Ta specjalność umożliwi ci uzyskanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze opiekuna-wychowawcy małego dziecka.  Jako absolwent tej specjalności zostaniesz wyposażony w teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, umożliwiając im realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

Zdobądź kwalifikacje zawodowe opiekuna-wychowawcy (kod: 531107, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności opracowaną przez MPRiPS) i otrzymaj przygotowanie do pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem do
3 roku życia:

-w żłobkach, klubach dziecięcych (publiczne i niepubliczne),

-w klubach malucha,

-w placówkach typu socjalizacyjnego (np. Dom Małego Dziecka, Domy dla Matek z Dziećmi i Kobiet w Ciąży),

-w placówkach handlowych oferującym rodzicom czasową opiekę nad dziećmi, hotele, pensjonaty, domy wczasowe,

-jako dzienny opiekun, sprawujący opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tyg. życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 r.ż.,

-jako niania, sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług,

-jako pomoc nauczyciela w przedszkolu w grupie 2,5- 3 latków.

*Specjalność obejmuje zakresem programowym podstawowy kurs dla opiekuna-wychowawcy małego dziecka w żłobku
i klubie, kurs uzupełniający, szkolenia dla wolontariusza i dziennego opiekuna (Ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3, Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, z późn. zmianami).

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Pedagogika małego dziecka

  • Diagnozowanie dziecka i jego potrzeb
  • Metodyka pracy opiekuna-wychowawcy małego dziecka
  • Psychopedagogika małego dziecka
  • Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna małego dziecka
  • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF

Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności pedagogika małego dziecka na studiach I stopnia ma wiedzę
i umiejętności
dotyczące rozwoju i jego zagrożeń we wczesnym dzieciństwie, diagnozowania potrzeb dziecka, udzielania pierwszej pomocy, organizowania opieki rozwojowej, edukacji małego dziecka, aranżacji przestrzeni edukacyjnej. Absolwent posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugą osobą, jest przygotowany do współpracy z innymi specjalistami oraz z rodzicami dziecka do 4 roku życia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. Nr 2017, poz. 1575) absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne i posiada kwalifikacje
do podjęcia pracy w placówkach i instytucjach tworzących system oświaty.

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy