Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GLIWICE, BARTOSZYCE

Specjalność: Logopedia

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Chcesz pracować z drugim człowiekiem, pomagać mu w rozwiązywaniu jego trudności w zakresie komunikacji, masz nieskazitelną dykcję? Zdecyduj się na specjalność o szerokich możliwościach zawodowych. Jako logopeda będziesz zajmował(a) się diagnozowaniem wad i zaburzeń mowy na różnym tle, opracujesz program terapii i będziesz go realizować. Praca logopedy to też poprawa czynności mowy, trening dykcji i wymowy osób bez zaburzeń logopedycznych. Logopeda pracuje z dziećmi jak i osobami dorosłymi w różnym wieku.

Zdobądź kwalifikacje zawodowe logopedy (kod: 229402, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności opracowaną przez MPRiPS) i otrzymaj przygotowanie do pracy:

– w placówkach oświatowych (przedszkole, szkoła, ośrodek szkolno-wychowawczy, poradnia psychologiczno-pedagogiczna);

– w placówkach opieki nad małym dzieckiem (żłobki);

– w zespołach wczesnego pomagania i ośrodkach wczesnej interwencji;

– w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczo-terapeutycznych i opiekuńczo rehabilitacyjnych
(np. dla dzieci z MPD, z niepełnosprawnością intelektualną i in.);

– w poradniach specjalistycznych (np. dla osób z wadami słuchu i zaburzeniami mowy);

– w poradniach logopedycznych służby zdrowia;

– w prywatnych gabinetach logopedycznych.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Logopedia

  • Diagnoza logopedyczna
  • Trudności i zaburzenia mowy
  • Metodyka i warsztat pracy logopedy
  • Proces rozwoju mowy i uczenia się
  • Terapia logopedyczna

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF

Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności logopedia posiada wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, medycyny
i językoznawstwa niezbędną do wykonania zawodu logopedy. Posiada umiejętności diagnozowania i prowadzenia zajęć terapii zaburzeń mowy, podejmowania działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji. Absolwent jest gotowy do współpracy z otoczeniem, posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugim człowiekiem, jest przygotowany do działań związanych ze wspieraniem rozwoju mowy dzieci.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. Nr 2017, poz. 1575) absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne i posiada kwalifikacje
do podjęcia pracy w placówkach i instytucjach tworzących system oświaty.

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy