Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GLIWICE, BARTOSZYCE

Specjalność: Animacja rozwoju osobistego – coaching, mentoring i tutoring

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Czy wiesz, że na ludzkie zachowanie wpływ ma nie tylko wiedza i umiejętności, a przede wszystkim system przekonań
i poglądów, nawyki w myśleniu i działaniu, hierarchia wartości, odczuwanie równowagi między życiem osobistym
i zawodowym. Coaching pomaga odkrywać przyczyny różnych zachowań, czasami mało użytecznych. Mentoring to jedna
z najefektywniejszych metod wspierająca ludzkie zasoby, kompetencje, pomagająca rozbudzić refleksję nad swoim
działaniem i stawianymi celami, zaś tutoring to skuteczna nauka oparta na relacji, zapewniająca uważność na konkretnego podopiecznego i możliwość dostosowania ścieżki rozwoju do jego specyficznej sytuacji.

Jesteś zainteresowany pracą z drugą osobą i nad samym sobą w zakresie rozwoju? Chcesz pomagać innym w dokonywaniu zmian w rozwoju osobistym, wspierać proces zmiany, odkrywać niewykorzystany potencjał człowieka, wzbudzać motywację do działania, z klientem (dzieckiem, nastolatkiem, dorosłym) znajdować skuteczne rozwiązanie? Wybierz tę specjalność!

Zdobądź kwalifikacje zawodowe trenera rozwoju osobistego: coach, mentor, tutor (kod: 235920, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności opracowaną przez MPRiPS) i otrzymaj przygotowanie do pracy:

– w placówkach oświatowych na stanowisku tutora we wszystkich poziomach szkół.

– jako specjalista w organizacji zajmujący się wspieraniem rozwoju osobistego i zawodowego pracowników
(coach, mentor)
.

– w placówkach sektora poradnictwa, wsparcia i pomocy.

– jako właściciel firmy świadczącej usługi z zakresu coachingu, mentoringu i tutoringu.

Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności animator rozwoju osobistego (coaching, mentoring, tutoring) na studiach I stopnia ma wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i realizowania procesu coachingu, mentoringu
i tutoringu, zna różne modele pracy z klientem/podopiecznym, buduje relację zaufania, zawrzeć kontrakt, zadaje pytania, wspiera zmiany. Absolwent jest gotowy do współpracy z otoczeniem, posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugim człowiekiem, jest przygotowany do działań związanych z rozwijaniem
i wspieraniem rozwoju drugiego człowieka.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. Nr 2017, poz. 1575) absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne i posiada kwalifikacje
do podjęcia pracy w placówkach i instytucjach tworzących system oświaty.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Animacja rozwoju osobistego – coaching, mentoring i tutoring 

  • Wprowadzenie do coachingu
  • Podstawy mentoringu i tutoringu
  • Warsztat pracy coacha
  • Proces coachingu, mentoringu i tutoringu
  • Motywacja i uczenie się

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy