Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GIŻYCKO, SKOCZÓW,

Specjalność: Gospodarowanie odpadami i OZE

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Dbanie o ekologię jest jednym z najbardziej aktualnych trendów, traktowanych z najwyższą powagą przez rządy i wspólnoty całego świata. Technologie rozwijają się w zawrotnym tempie. Z jednej strony: mamy dostęp do coraz większej ilości dóbr konsumpcyjnych, z drugiej – planeta tonie w odpadach. Problem odpadów jest problemem globalnym, wymagającym efektywnych długofalowych rozwiązań. Innym niebezpieczeństwem dla naszej planety jest wyczerpywanie się tradycyjnych, nieodnawialnych źródeł energii, na co odpowiedzią   muszą stać się odnawialne źródła energii. Specjalność Gospodarowanie odpadami i OZE została utworzona z myślą o osobach, które myślą przyszłościowo, rozumieją wagę problemów globalnych  i czują w sobie potencjał do niesienia zmian. Kształcimy ekspertów i specjalistów, wyposażając ich w narzędzia odpowiednie do rozpoznawania szeregu zagrożeń ekologicznych i ich niwelowania. Studiowanie tej specjalności pozwala zbudować fundamenty wiedzy teoretycznej i praktycznej, uczy krytycznego myślenia i kreatywnego  podejścia do problemów związanych z gospodarowaniem odpadami oraz przekuwania ich w potencjał do tworzenia nowych efektywnych rozwiązań.

Wiedza, zdobyta dzięki poznaniu zagadnień z zakresu gospodarowania odpadami i OZE, da możliwość szukania samorealizacji zawodowej w:

 • komórkach odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami i OZE na szczeblu lokalnym i krajowym,
 • mediach tradycyjnych i social mediach w roli eksperta,
 • firmach i przedsiębiorstwach związanych z utylizacją odpadów,
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz efektywnego gospodarowania odpadami,
 • organizacjach komercyjnych i non profit zajmujących się szeroko pojęta problematyką OZE.

PROFIL ABSOLWENTA

Po ukończeniu specjalności Gospodarowanie odpadami i OZE:

 • wyróżniasz się wiedzą o gospodarce komunalnej;
 • wiesz, jak pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych;
 • potrafisz pozyskiwać fundusze na odnawialne źródła energii i gospodarkę odpadami;
 • znasz prawo z zakresu gospodarki odpadami i odnawialnych źródeł energii;
 • wiesz, jak skutecznie komunikować się z ludźmi;
 • posługujesz się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia  Językowego Rady Europy;
 • możesz podjąć pracę jako specjalista ds. pozyskiwania środków i funduszy na odnawialne źródła energii.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności GOSPODAROWANIE ODPADAMI i OZE

 • Gospodarka komunalna
 • Inwestycje w odnawialne źródła energii
 • Odpady i ich klasyfikacja
 • Regionalna polityka energetyczna
 • Utylizacja i recykling odpadów

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI ZE SKOCZOWA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy