BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Studia magisterskie (II stopnia)
POZNAŃ

blank

Ocena pozytywna Polskiej Komisji Akredytacyjnej

OPIS KIERUNKU

Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. Problematyka bezpieczeństwa ma dziś swój wymiar międzynarodowy, ogólnoeuropejski, krajowy i regionalny. Bezpieczeństwo narodowe w jego współczesnym znaczeniu oznacza oczekiwanie społeczne na zapewnienie możliwości korzystania z dobrobytu ekonomicznego, autonomii społecznej, a zatem jest to pojęcie z kategorii egzystencjalnych potrzeb i interesów społeczności ludzkich zorganizowanych w państwo.

Bezpieczeństwo Narodowe jako kierunek studiów porusza zagadnienia:

 • światowych procesów bezpieczeństwa i zagrożeń;
 • terroryzmu międzynarodowego;
 • uwarunkowań polityki bezpieczeństwa;
 • zasad funkcjonowania sił zbrojnych czy roli NATO i UE w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego.

Zajęcia prowadzone są przez fachowców działających w obszarze bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego i publicznego. W ramach kierunku odbywają się zajęcia terenowe oraz interesujące praktyki zawodowe.

ZDOBYTE KOMPETENCJE

Studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe zdobywają wiedzę głównie z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, narodowej, lokalnej i regionalnej, ze zwróceniem uwagi na istotę bezpieczeństwa, jego uwarunkowania, podstawy prawne i zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa.

Absolwenci kierunku studiów Bezpieczeństwa Narodowego dysponują niezbędnymi kompetencjami o charakterze: administracyjnym; menedżerskim; dydaktyczno-wychowawczym; społecznym, socjotechnicznym; kreatywnym; prakseologicznym; komunikacyjnym czy też techniczno -informacyjnym. Uzyskują niezbędną wiedzę w zakresie filozoficznych podstaw kreowania bezpieczeństwa w wymiarze indywidualnym i zbiorowym; podstawowych psychologicznych i socjologicznych aspektów bezpieczeństwa czy też jego historycznych, politycznych i prawnych uwarunkowań. Dysponują dobrymi podstawami teoretycznymi z zakresu bezpieczeństwa narodowego, a w rezultacie posiadają umiejętności prognozowania i diagnozowania stanu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Są też wyposażeni w niezbędne umiejętności praktyczne, a więc analizowania i oceniania sytuacji społecznych w aspekcie bezpieczeństwa narodowego oraz samodzielnego rozwiązywania zarówno problemów teoretycznych, jak i praktycznych pojawiających się w tym obszarze.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe znajdą zatrudnienie w:

 • strukturach służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo RP (Policja, Straż Pożarna, Wojsko Polskie);
 • jednostkach administracji publicznej;
 • organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych;
 • prywatnych firmach zajmujących się bezpieczeństwem;
 • agencjach detektywistycznych;
 • agencjach ochrony osób i mienia;
 • zespołach reagowania kryzysowego;
 • ośrodkach doradczych (partie polityczne, gabinety polityczne, zespoły doradcze).

EDYCJA 2020/2021

Studia stacjonarne

Jednorazowo
4700zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
2400zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
420zł
Za miesiąc z góry

Studia niestacjonarne

Jednorazowo
4500zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
2300zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
400zł
Za miesiąc z góry

Edycja 2020/2021

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy