PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA

Psychologia dochodzeniowo-śledcza

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Psychologia dochodzeniowo – śledcza umożliwiają uaktualnienie i poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych pracy psychologa policyjnego, zaburzeń funkcjonowania osobowości, przyczyn przestępczości, patologii społecznych, a także mediacji sądowych i  prawa karnego. Psychologia dochodzeniowo – śledcza pozwala także uzupełnić wiedzę niezbędną do opiniowania i stawiania diagnozy psychologicznej. Dzięki studiom zdobędziesz kluczowe kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu psychologa sądowego.

Po kierunku Psychologia dochodzeniowo – śledcza będziesz specjalistą w obszarze działań dochodzeniowych i śledczych, co pozwoli Tobie na znalezienie zatrudnienia m. in. w:

 • Instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego (Policja, Służba Więzienna),
 • Instytucjach wymiaru sprawiedliwości (Sądy różnego szczebla),
 • Organach ścigania.

W programie studiów m. in.:

 • Analiza miejsca zbrodni oraz profilowanie kryminalne nieznanych sprawców przestępstw,
 • Etyka pracy funkcjonariuszy organów ścigania,
 • Komunikacja ze świadkiem i podejrzanym w kontekście postępowania przygotowawczego,
 • Podstawy opiniodawstwa sądowo-psychologicznego,
 • Psychologia dochodzeniowo – śledcza i kryminalistyka,
 • Pozyskiwanie osobowych źródeł informacji,
 • Prakseologia działań dochodzeniowo-śledczych,
 • Profilowanie nieznanych sprawców przestępstw,
 • Psychologia wywierania wpływu i psychomanipulacja,
 • Psychologia zeznań świadków oraz wyjaśnień podejrzanych,
 • Psychologiczna diagnostyka sprawców przestępstw,
 • Współpraca z Policją i wymiarem sprawiedliwości,
 • Socjotechniki w pracy wywiadowczej.

DLA KOGO?

Studia podyplomowe Psychologia dochodzeniowo – śledcza skierowane są do:

 • psychologów pracujących lub planujących pracę w instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wymiaru sprawiedliwości,
 • praktykujących biegłych i osób planujących karierę biegłego psychologa sądowego.
 • studia adresowane są w szczególności dla studentów takich kierunków jak: psychologia, pedagogika, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 350 zł; semestralna: 1940 zł; jednorazowa: 3590 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: