PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA

Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego  uzupełniają wiedzę osób już pracujących w obszarze pracy socjalnej, profilaktyki, pracy z osobami uzależnionymi, stosującymi i doświadczającymi przemocy i przygotowują specjalistów do profesjonalnego działania w obszarze profilaktyki społecznej oraz doradztwa zawodowego jako integralnego elementu profilaktyki.

Po kierunku Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego będziesz specjalistą w obszarze profilaktyki i wsparcia społecznego, co pozwoli Tobie na podniesienie kwalifikacji i rozwój kompetencji w wykonywaniu obowiązków zawodowych m. in. w:

 • instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się polityką i profilaktyką społeczną, resocjalizacją, kontrolą przestępczości,
 • placówkach resocjalizacyjnych (ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych) oraz w świetlicach środowiskowych,
 • straży miejskiej, policji, zakładach karnych – na stanowisku wychowawcy,
 • instytucjach i organizacjach działających na rzecz przeciwdziałania przestępczości i patologii społecznej.

W programie studiów:

 • konstruowanie i realizacja profesjonalnych programów w zakresie profilaktyki społecznej w tym: programy wparcia ofiar i sprawców przemocy,
 • projektowanie programów profilaktycznych w oparciu o różne modele finansowania (w tym ze środków UE),
 • interdyscyplinarne podejście do profilaktyki społecznej uzupełnione o zawodoznawstwo oraz negocjacje i mediacje,
 • doradztwo zawodowe jako element profilaktyki społecznej,
 • trening kompetencji wychowawczych,
 • wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zasady komunikacji interpersonalnej w tym mediacje i negocjacje.

DLA KOGO?

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z dyplomem co najmniej licencjata:

 • osób, które pracowały, pracują lub zamierzają podjąć pracę w obszarze profilaktyki społecznej i wsparcia zawodowego,
 • szczególnie absolwentów kierunków, takich jak: pedagogika, resocjalizacja, praca socjalna,
 • osób zainteresowanych tematyką, chcących doskonalić swoje kompetencje w zakresie pracy w obszarze profilaktyki społecznej i wsparcia zawodowego.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 350 zł; semestralna: 1940 zł; jednorazowa: 3590 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: