STUDIA PODYPLOMOWE
KWALIFIKACYJNE DLA NAUCZYCIELI

Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe

CEL STUDIÓW

Kwalifikacyjne studia podyplowe Przygotowanie pedagogiczne dają  uprawnienia pedagogiczne do pracy w szkole, realizując program zajęć z pedagogiki, psychologii, metodologii i dydaktyki ogólnej w wymiarze wymaganym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kształcenie na studiach  obejmuje  przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz  do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

DLA KOGO?

Studia są adresowane do:

  • nauczycieli czynnych zawodowo oraz kandydatów na nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących z wyższym wykształceniem magisterskim lub licencjackim bez kwalifikacji pedagogicznych,
  • osób pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie związanym z pracą dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
  • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
  • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

NASZA KADRA

Zajęcia prowadzą wysokiej klasy specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii wywodzący się spośród nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, UAM w Poznaniu. Współprowadzącymi zajęcia praktyczne są doświadczeni metodycy, trenerzy, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą.

OPŁATY ZA STUDIA

Trzy semestry | Miesiąc: 230 zł, Semestr: 1300 zł, Rok: 3600 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: