STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE

Menedżer bezpieczeństwa w biznesie

CEL STUDIÓW

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Menedżer bezpieczeństwa w biznesie mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w środowisku biznesowym. Przygotowują specjalistów do pracy w przedsiębiorstwach, podmiotach gospodarczych; spółkach, w tym skarbu państwa, odpowiedzialnych za zapewnienie pozbawionego zagrożeń i kryzysów oraz ciągłego i efektywnego funkcjonowania biznesu.

Absolwenci studiów są przygotowani do zarządzania wielowymiarowym systemem bezpieczeństwa firmy lub tworzenia takiego systemu od podstaw. Są gotowi zapewnić przedsiębiorcy bezpieczne funkcjonowanie jego personelu i struktur, a także wykonywanie zadań i stosowanie nowoczesnych technologii. Wyróżniają się umiejętnościami z zakresu ochrony danych osobowych, informacji niejawnych i ochrony własności intelektualnej. Potrafią też przygotować strategie działania firmy i dopasować je do środowiska konkurencyjnego. Posiadają też umiejętności przygotowywania rozwiązań bezpiecznego finansowania działalności gospodarczej. W obszarze dedykowanej gałęzi gospodarczej potrafią wskazać jej słabe i mocne strony oraz wypracować przedsiębiorcze rozwiązania, biorąc pod uwagę specyfikę danej firmy. Znają uwarunkowania prawne działalności gospodarczej i prowadzenia biznesu wynikające z regulacji Unii Europejskiej oraz wewnętrznego prawa polskiego. Jednocześnie wyróżniają się wysokim poziomem kompetencji kierowniczych, mając świadomość ich znaczenia w budowaniu marki danego przedsiębiorstwa.

W programie studiów:

 • kompleksowa wiedza o tajnikach ciągłości działania i strategiach działania biznesu
 • zarządzanie podmiotem gospodarczym w jego ciągłości działania,
  w środowisku ryzyka, w sytuacjach kryzysowych
 • bezpieczne zarządzanie produkcją i usługami
 • reagowanie w sytuacjach kryzysowych i bezpieczne zapewnienie powrotu do normalnej działalności firmy
 • działania prewencyjne w bezpiecznym prowadzeniu biznesu
 • elementy prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym praktyczna interpretacja prawa spółek
 • polskie oraz unijne normy i standardy dotyczące ciągłości biznesu
 • praktyczne poszukiwanie pomysłu na biznes oraz nowatorskich mechanizmów prowadzenia biznesu
 • pozyskiwania środków finansowych na rozpoczęcie działalności biznesowej
 • wykorzystywanie audytu i kontroli w bezpiecznym prowadzeniu biznesu
 • innowacyjne metody bezpiecznej rekrutacji oraz przygotowania personelu do wdrażania zmian w przedsiębiorstwie
 • metody zapewniające rozwój personelu i wykorzystanie czynnika ludzkiego
  w ciągłości biznesu
 • innowacyjne style zarządzania bezpieczeństwem biznesu, w tym techniki
  i socjotechniki relacyjne
 • skuteczne metody komunikacji, mediacji, negocjacji, oddziaływań oraz Corporate Governance w środowisku rynkowym.

Program studiów wychodzi naprzeciw ujednoliconym normom ISO 22310 Międzynarodowej Organizacji Normalizacji dotyczących Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS).

DLA KOGO?

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z dyplomem co najmniej licencjata:

 • osób, które pracowały, pracują lub zamierzają podjąć pracę w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania oraz chciałyby nabyć kompetencje dotyczące zarządzania bezpieczeństwem w środowisku biznesowym
 • szczególnie absolwentów kierunków, takich jak: zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo zdrowotne i in.
 • osób zainteresowanych tematyką, chcących doskonalić swoje kompetencje.

OPŁATY ZA STUDIA

Dwa semestry | Miesiąc: 320 zł, Semestr: 1800 zł, Rok: 3500 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: