BEZPIECZEŃSTWO

Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe o specjalności Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką stwarzają możliwość podjęcia pracy na stanowiskach związanych z obiegiem, ochroną i zabezpieczaniem informacji w państwowych, samorządowych i publicznych jednostkach organizacyjnych oraz w firmach prywatnych.

Dzięki studiom:

  • posiadasz kompleksową wiedzę z zakresu nauk o administrowaniu i archiwizowaniu informacji i danych osobowych
  • masz praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania i ochrony zasobów informacji, w tym danych osobowych
  • potrafisz zidentyfikować miejsca wrażliwe w przedsiębiorstwie i instytucji z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji
  • masz wiedzę jak stworzyć praktyczny kodeks postępowania zapewniającego minimalizację utraty lub zniszczenia informacji
  • wiesz jak ważna jest właściwa postawa i odpowiedzialność za archiwizowanie informacji w instytucjach państwowych i sektorze prywatnym.

Program studiów jest zgodny ze zmianami w przepisach w związku z DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE (2016/680) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), która weszła w życie 20 maja 2016 z dwuletnim okresem vacatio legis.

DLA KOGO?

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni (posiadających dyplom co najmniej licencjata):

  • odpowiedzialnych za organizację ochrony danych osobowych, a także za właściwe określenie warunków polityki bezpieczeństwa informacji w jednostce organizacyjnej oraz zadań i uprawnień pracowników, posiadających dostęp do informacji, stanowiących tajemnicę  organizacji
  • zamierzających podjąć pracę w tych obszarach.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
  • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
  • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 440 zł;  semestralna: 2390 zł; jednorazowa: 4490 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: