Doskonalenie kompetencji wychowawczych

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Doskonalenie kompetencji wychowawczych ma służyć podniesieniu kwalifikacji nauczycieli pracujących z młodzieżą w wieku dojrzewania, kiedy narastają problemy wychowawcze wynikające zarówno z uwarunkowań obiektywnych jak i subiektywnych. Udoskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w szkołach. Nauczyciele i wychowawcy zostaną przygotowani do pracy z młodzieżą trudną oraz do doboru skutecznych metod oddziaływania na uczniów i wychowanków, rozbudowane zostaną instrumenty prewencyjnego zapobiegania kryzysom wychowawczym. Absolwenci będą przygotowani do tego, aby w swoich szkołach stać się liderami wzorcowego  rozwiązywania powstających sytuacji kryzysowych.

Po kierunku Doskonalenie kompetencji wychowawczych będziesz posiadać rozbudowane kompetencje wychowawcze, które pozwolą poprawić jakość warsztatu pracy m in. w:

 • szkołach ponadpodstawowych, w tym w szkołach branżowych I stopnia,
 • w szkołach, w których występuje szczególne zapotrzebowanie na rozbudowane kompetencje wychowawcze oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.

 

W programie studiów m. in.:

 • Elementy tutoringu w teorii i praktyce,
 • Interwencja kryzysowa,
 • Komunikacja interpersonalna i negocjacje,
 • Metody terapii w pracy z dzieckiem,
 • Podstawy diagnozy (m.in. diagnoza wychowawcza, diagnoza rozwinięta),
 • Podstawy psychologii dla nauczycieli,
 • Trening rozwoju osobistego,
 • Trening umiejętności interpersonalnych,
 • Trening umiejętności wychowawczych i rozwiązywania konfliktów,
 • Warsztat pracy z dzieckiem, z grupą, z rodziną
 • Wspomaganie rozwoju dziecka

DLA KOGO?

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z dyplomem co najmniej magistra:

 • pracujących zawodowo nauczycieli pragnących poszerzyć swoje kompetencje w zakresie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą
 • do nauczycieli i wychowawców, w szczególności pracujących z młodzieżą w wieku, w którym istnieje największe zagrożenie powstawania sytuacji kryzysowych w szkole.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 480 zł;  semestralna: 2690 zł; jednorazowa: 5230 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: