STUDIA PODYPLOMOWE

Doskonalenie kompetencji wychowawczych – dla nauczycieli bezpłatne

CEL STUDIÓW

Projekt ma służyć podniesieniu kwalifikacji nauczycieli pracujących z młodzieżą w wieku dojrzewania, kiedy narastają problemy wychowawcze wynikające zarówno z uwarunkowań obiektywnych jak i subiektywnych.

Udoskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w szkołach. Nauczyciele i wychowawcy zostaną przygotowani do pracy z młodzieżą trudną oraz do doboru skutecznych metod oddziaływania na uczniów i wychowanków, rozbudowane zostaną instrumenty prewencyjnego zapobiegania kryzysom wychowawczym.

Absolwenci będą przygotowani do tego, aby w swoich szkołach stać się liderami wzorcowego  rozwiązywania powstających sytuacji kryzysowych.

DLA KOGO?

Studia adresowane są do:

  • Osoby spełniające warunki Karty Nauczyciela

WARUNKI REKRUTACJI:

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.
W skład kompletu dokumentów wchodzą:
– kwestionariusz osobowy [pobierz]
–  2 zdjęcia (dowodowe)
– dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów
– kserokopia dowodu osobistego
– zaświadczenie potwierdzające status nauczyciela, rodzaj szkoły, w której pracuje oraz staż pracy  [pobierz]

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
  • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
  • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

NASZA KADRA

Zajęcia prowadzić będą pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu oraz wysokiej klasy specjaliści z zakresu pedagogiki i psychologii oraz zarządzania kryzysowego.

OPŁATY ZA STUDIA

Dwa semestry | Miesiąc: 320 zł, Semestr: 1800 zł, Rok: 3500 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: