BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe o specjalności Bezpieczeństwo antyterrorystyczne przygotowują wysoko wykwalifikowanych kandydatów na stanowiska w administracji państwowej i samorządowej związane z profilaktyką i prewencją antyterrorystyczną oraz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju.

Program studiów Bezpieczeństwo antyterrorystyczne obejmuje m.in. zagadnienia:

 • istota, typologia i dynamika rozwoju terroryzmu w świecie
 • rodzaje organizacji terrorystycznych oraz obszary ich działań
 • struktura i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa antyterrorystycznego RP
 • analiza wybranych ataków terrorystycznych pod kątem przeciwdziałania im oraz wcześniejszej prewencji
 • organizacja i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa RP w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego
 • normy prawa krajowego i międzynarodowego związanego ze zwalczaniem terroryzmu międzynarodowego
 • metody i techniki ochrony antyterrorystycznej
 • rodzaje zagrożeń terrorystycznych,m.in. cyberterroryzm i superterroryzm, środki ochrony oraz sposoby przeciwdziałania

DLA KOGO?

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo antyterrorystyczne adresowane są do absolwentów wyższych uczelni pracujących lub zamierzających podjąć pracę w charakterze kadry cywilnej lub mundurowej

 • na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami pracowników w instytucjach, organach państwowych i samorządowych oraz firmach prywatnych zajmujących się organizowaniem, zabezpieczaniem oraz edukowaniem z zakresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego
 • w wojsku, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Straży Ochrony Kolei, straży miejskiej, agencjach ochrony mienia
 • w organizacjach międzynarodowych i zagranicznych przedstawicielstwach Polski.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 440 zł;  semestralna: 2390 zł; jednorazowa: 4490 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: