PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA

Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej przygotowują pracowników do kompleksowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Wiedza i zdobyte umiejętności świadczenia kompetentnej  opieki, prowadzenia rehabilitacji oraz udzielania pierwszej pomocy, a także przygotowania i realizacji programu wspierającego i aktywizującego wpływa na jakość życia i lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie osób niepełnosprawnych i starszych.

W programie studiów:

 • diagnozowania potrzeb życiowych oraz możliwości i ograniczeń osób niepełnosprawnych i starszych
 • terminologia dotycząca starości i niepełnosprawności
 • współpraca z personelem medycznym
 • umiejętności tworzenia programu rehabilitacji wspólnie z rehabilitantem i terapeutą
 • pierwsza pomoc
 • świadczenie usług opiekuńczych
 • tworzenie optymalnych warunków życia
 • budowanie relacji z rodziną i środowiskiem lokalnym.

Dzięki studiom podyplomowym Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej:

 • możesz podjąć pracę w charakterze osoby wspierającej w instytucjach i organizacjach zajmujących się rehabilitacją i  pomocą w pokonywaniu barier komunikacyjnych
 • ubiegać się o funkcję koordynatora współpracującego z ośrodkami celem poprawy jakości życia podopiecznego
 • masz kwalifikacje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie opieki i rehabilitacji.

DLA KOGO?

Studia dedykowane są dla absolwentów wyższych uczelni posiadających dyplom co najmniej licencjata, którzy pracują lub zamierzają podjąć pracę w instytucjach zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych i starszych, w szczególności dla:

 • personelu, ośrodków rehabilitacji, ośrodków terapii
 • pracowników ośrodków pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy
 • pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 350 zł;  semestralna: 1940 zł; jednorazowa: 3590 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: