STUDIA PODYPLOMOWE
BEZPIECZEŃSTWO

Agent Celny

CEL STUDIÓW

Agent celny czyli inaczej celnik to zawód, na który stale rośnie zapotrzebowanie ze względu na wzrost przewozu towarów.  Uzupełnij kwalifikacje i zdobądź licencję agenta celnego – dyplom ukończenia studiów podyplomowych o specjalności Agent Celny są podstawą uzyskania licencji agenta celnego i  wpisu na listę agentów celnych, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

W programie studiów podyplomowych m.in.:

 • poszerzona wiedza i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego
 • szczegółowa wiedza o kompetencjach krajowej administracji skarbowej oraz Straży Granicznej i Unijnym Kodeksie Celnym
 • umiejętność analizowania i przygotowywania dokumentacji celnej
 • znajomość metod jakimi posługują się przemytnicy przewożący towar
 • nauka rozpoznawania dzieł sztuki
 • znajomość listy zagrożonych gatunków zwierząt i roślin.

Po studiach możesz podjąć pracę np. na granicy lub w agencjach celnych wewnątrz państwa, m.in. kontrolując przesyłki pocztowe czy ścigając pracodawców zatrudniających cudzoziemców nielegalnie przebywających w kraju, w szczególności w:

 • w jednostkach administracji publicznej związanych z obrotem towarowym z zagranicą, takich  jak: Inspekcja Transportu Drogowego, Inspekcja Jakości Handlowej Towarów Rolno-Spożywczych, Straż Graniczna, Służba Celna, Policja, oddziały terenowe Agencji Rynku Rolnego, zarządy przejść granicznych.
 • w międzynarodowych firmach spedycyjnych
 • prowadząc własną działalność gospodarczą w charakterze właściciela agencji celnej, magazynu celnego, firmy transportowo – spedycyjnej itp.

DLA KOGO?

Studia adresowane są do:

 • absolwentów wyższych uczelni posiadających dyplom co najmniej licencjata i doświadczenie w zawodzie agenta celnego
 • osób nie mających doświadczenia w zawodzie, ale posiadających dyplom ukończenia studiów jako wymóg konieczny:
  1. wyższych o kierunku ekonomicznym, prawnym lub technicznym obejmujących wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego
  2. podyplomowych obejmujących wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego

Obok warunków formalnych istotne są też kompetencje interpersonalne takie jak:

 • gotowość do ciągłego dokształcania się (głównie w zakresie prawa)
 • opanowanie, umiejętność rozmowy z osobami podejrzanymi o przemyt, umiejętność wykrywania wszelkich nieprawidłowości
 • dobra sprawność fizyczna i pełna dyspozycyjność w przypadku zatrudnienia w specjalnych jednostkach.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

NASZA KADRA

OPŁATY ZA STUDIA

Dwa semestry | Miesiąc: 320 zł, Semestr: 1800 zł, Rok: 3500 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: