Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Artykuł » Pedagogika - Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe

Pedagogika - Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe

 

Typ studiów    Licencjackie   
      Kierunek                               Pedagogika

Plany studiów:

                           Bartoszyce

Charakterystyka:

  • W obecnych czasach zdano sobie sprawę, że bezpieczeństwo nie jest sprawą dotyczącą tylko sił zbrojnych, ale całego społeczeństwa. Aktualnie wojna przestała mieć charakter jedynie militarny, może się ona toczyć na bardzo wielu płaszczyznach, które – w mniejszym bądź większym stopniu – dotyczą każdego obywatela, które sam może przyczynić się do polepszenia obrony kraju.
  • Podczas studiów na specjalności edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne poza realizacją specjalistycznych przedmiotów teoretycznych, kładziony jest szczególny nacisk na zajęcia prowadzone z przedstawicielami instytucji i organizacji rządowych takich jak Wojsko Polskie, Policja, czy Służba Więzienna. Poza wiedzą ogólnopedagogiczną, student zdobędzie wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa, zarządzania informacją, kierowania zespołem ludzi, a także z zakresu problemów obronności państwa w sytuacjach kryzysowych. Dodatkowym atutem studiów jest praktyczny charakter prowadzonych zajęć, które wyposażają naszych absolwentów w konkretne umiejętności przydatne w przyszłej pracy.
  • Absolwent jest przygotowany do realizacji zadań edukacyjnych (edukacja dla bezpieczeństwa, przysposobienie obronne społeczeństwa, ochrona ludności i zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych) oraz podejmowania konkretnych działań w zakresie obronności kraju i zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Studia na tej specjalności przygotują absolwenta do podjęcia pracy także w roli doradcy, eksperta lub inspektora w Wydziałach lub Centrach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych formacjach Obrony Cywilnej kraju oraz w instytucjach realizujących zadania obronne, jak również w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, w służbach Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej – jako specjalista ds. bezpieczeństwa i zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

 

Wybrane przedmioty:

  • Ochrona i obrona cywilna
  • Likwidacja skutków sytuacji kryzysowych
  • Przysposobienie obronne społeczeństwa
  • Dydaktyka bezpiepieczeństwa w szkole i zakładzie pracy

 

 

 

  

Naszą wiarygodność i kompetencje potwierdzają certyfikaty:
         Wiarygodna szkoła Uczelnia liderów  


Dołącz do nas na: