Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Artykuł » Pedagogika - Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

Pedagogika - Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

 

Typ studiów    Licencjackie   
      Kierunek                               Pedagogika

Plany studiów:

Charakterystyka:

  • Specjalność Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość stanowi ciekawą ofertę dla osób zainteresowanych profesjonalnym świadczeniem usług wspierających procesy planowania kariery zawodowej, a przy tym wyboru odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. 
  • Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie studentów do pracy w charakterze profesjonalnych doradców zawodowych, wyposażenie w kompendium wiedzy zawodoznawczej, wykształcenie umiejętności i metod doradczych, zainspirowanie do samokształcenia i tworzenia własnych narzędzi pracy. Ponadto studenci zostaną wyposażeni w praktyczną wiedzę dotyczącą sfery przedsiębiorczości i zarządzania swoim warsztatem pracy.
  • Studia stwarzają możliwość podjęcia pracy w instytucjach poradnictwa zawodowego, placówkach szkolnych, zakładach pracy, jak również na prowadzenie własnej działalności. Absolwenci tych studiów będą posiadali kwalifikacje obejmujące podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii, prawa pracy, przedsiębiorczości i innowacji, controllingu czy zarządzania. Pozwoli im to podjąć pracę w: publicznych służbach zatrudnienia (powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej); Ochotniczych Hufcach Pracy (m.in. w Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży, Młodzieżowych Biurach Pracy, Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej, Klubach Pracy); agencjach zatrudnienia (m.in. w agencjach pośrednictwa pracy, agencjach poradnictwa zawodowego, agencjach doradztwa personalnego i pracy tymczasowej); instytucjach szkoleniowych (publicznych oraz konsultingowych); instytucjach dialogu społecznego; instytucjach partnerstwa lokalnego; Akademickich Biurach Karier; Gminnych Centrach Informacji; Ośrodkach Wspierania Przedsiębiorczości; Centrach Pomocy Rodzinie; działach personalnych przedsiębiorstw; organizacjach pozarządowych. Absolwenci będą mogli zaistnieć na rynku pracy również jako: doradca zawodowy w gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; doradca zawodowy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, liceach, technikach; wychowawca w szkolnych schroniskach młodzieżowych.

 

Wybrane przedmioty:

  • Pedagogika społeczna
  • Ekonomika i orgnizacja przedsiębiorstwa
  • Polityka i monitoring rynku pracy
  • Rekrutacja, ocena potencjału i rozwój pracowników

 

 

 

  

Naszą wiarygodność i kompetencje potwierdzają certyfikaty:
         Wiarygodna szkoła Uczelnia liderów  


Dołącz do nas na: