Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Artykuł » Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe

Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe

Studia Podyplomowe 

Zapisz się na studia podyplomowe        


CEL STUDIÓW:

Kształcenie na studiach  obejmuje  przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz  do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Podstawą organizacji studiów podyplomowych jest wykreowanie kompetentnego nauczyciela, posiadającego odpowiednie kwalifikacje do pracy z uczniem (w szerszym rozumieniu – do pracy szkoleniowej i dydaktycznej, w której wymagane jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych).

KORZYŚCI ZE STUDIÓW:

Ukończenie studiów kwalifikacyjnych PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE daje  uprawnienia pedagogiczne do pracy w szkole, realizując zakres pedagogiki, psychologii, metodologii i dydaktyki ogólnej w wymiarze wymaganym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

SŁUCHACZE (do kogo adresowane są studia):

Studia są adresowane do:

  • nauczycieli czynnych zawodowo oraz kandydatów na nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących z wyższym wykształceniem magisterskim lub licencjackim bez kwalifikacji pedagogicznych,
  • osób pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie związanym z pracą dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą.

KADRA DYDAKTYCZNA:

Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, wywodzący się spośród nauczycieli akademickich: Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, UAM w Poznaniu. Współprowadzącymi zajęcia praktyczne będą doświadczeni metodycy, trenerzy, którzy, na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą.


WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  1. Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
  2. Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
  3. Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

 

KONTAKT        


Czytaj więcej: 


 Naszą wiarygodność i kompetencje potwierdzają certyfikaty:
           Wiarygodna szkoła Uczelnia liderów  


Dołącz do nas na: