Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: Neurodydaktyka bezpieczeństwa

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z zakresu dydaktyki kognitywistycznej, podstaw teoretycznych neuronauk. Potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą pracy mózgu w zakresie przetwarzania informacji, jak również metod i technik wywierania wpływu. Dysponuje umiejętnościami psychologicznymi, które pozwalają adekwatnie dostosować metody przetwarzania informacji do konkretnych jednostek.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Neurodydaktyka bezpieczeństwa

  • Nowe technologie kształcenia a mózg
  • Przebieg procesów myślowych
  • Psychologiczne prawidłowości nauczania i uczenia się
  • Strategie i teorie neurodydaktyczne
  • Teoretyczne podstawy kształcenia

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy