Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Artykuł » Na straży bezpieczeństwa – teoria i praktyka metodyki i taktyki działań kontrwywiadowczych

Na straży bezpieczeństwa – teoria i praktyka metodyki i taktyki działań kontrwywiadowczych

NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA”- w swojej treści koncentruje się na szczegółowej analizie działań kontrwywiadowczych – zarówno jako powszechnie znanego defensywnego środka ukierunkowanego na wykrywanie i zwalczanie wrogich działań wywiadowczych na własnym terenie, ale także środka ofensywnego – będącego nieodłączna częścią wspomagającą i zabezpieczająca własne działania wywiadowcze. W toku szkolenia poza gruntowną wiedzą stanowiącą teoretyczne podstawy kontrwywiadu, słuchacze zapoznani zostaną z elementami kontrwywiadu defensywnego obejmującego: bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo osobowe, ochronę informacji i bezpieczeństwo komunikacji, jak i środkami stosowanymi w kontrwywiadzie ofensywnym takimi jak: aktywne środki wykrywania działań wywiadowczych (m.in. - technika operacyjna – obserwacja i technika specjalna; osobowe źródła informacji, techniki przesłuchań, współpraca międzynarodowa), a także dezinformacja i neutralizacja w działaniach kontrwywiadowczych.

Przedmiotowe szkolenia jest kolejnym z serii szkoleń dot. problematyki wywiadowczo-kontrwywiadowczej obejmującej kompleksowo bloki zagadnień związanych z działalnością i funkcjonowaniem służb specjalnych, zobrazowane szeregiem przykładów historycznych pomagających zrozumieć mechanizmy i czynniki wzajemnego oddziaływania w tym  „tajnym” świecie.

Wymienione zagadnienia szkoleniowe niedostępne powszechnie i praktycznie nieobecne na polskim rynku są opracowaniami autorskimi wykonanymi w oparciu o źródła i publikacje amerykańskie oraz brytyjskie i pozostają w bezpośrednim związku z doświadczeniem zawodowym prowadzącego szkolenie.

Przedmiotowe szkolenia stanowią szczególną ofertę dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką zagadnień wywiadowczych, a w szczególności studentów takich kierunków jak politologia, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, historia, psychologia, czy socjologia. Nabyta w toku szkolenia ekskluzywna wiedza stanowić będzie doskonałe uzupełnienie poznanych dotychczas mechanizmów obecnych w świecie polityki, bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych, a także da podstawę do dalszego zgłębiania zagadnienia.

Te wysoce specjalistyczne szkolenia szczególnie przydatne będą wszystkim osobom, które wiążą swoją przyszłość z pracą w polskich służbach specjalnych AW, ABW, SKW, SWW, CBA i CBŚ oraz innych elitarnych jednostkach Policji.

Prowadzący:
Major Robert Ławniczak – emerytowany funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, rozpoczynający służbę w pionie kontrwywiadu UOP, wieloletni zastępca i naczelnik pionu techniki operacyjnej, zajmujący się w toku służby realizacją zadań związanych z zastosowaniem obserwacji i techniki specjalnej w działaniach w zakresie rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania na terytorium RP szpiegostwa, terroryzmu i przestępczości zorganizowanej. Absolwent Narodowej Akademii FBI w Quantico, Virginia, USA, a także wielokrotny uczestnik i organizator międzynarodowych treningów szkoleniowych służb specjalnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

  • WPROWADZENIE: definicje, płaszczyzny i zasady działania, podstawowe techniki i narzędzia pracy kontrwywiadowczej, lokalizacja w strukturze aparatu bezpieczeństwa  informacyjnego państwa, oficer kontrwywiadu - cechy szczególne, konflikt celów i interesów w działaniach kontrwywiadowczych, historyczne odniesienia.
  • FUNDAMENTY KONTRWYWIADU: teoria „czworokąta” wywiadowczego, bezpieczeństwo działań wywiadowczych, anatomia kontrwywiadu, systematyka kontrwywiadu, typologia kontrwywiadu.
  • TEORIA KONTRWYWIADU: podłoże działania, kontekst i rozwój historyczny, podstawy teoretyczne (model teoretyczny, aksjomaty, zasady kontrwywiadu defensywnego, zasady kontrwywiadu ofensywnego).
  • KONTRWYWIAD DEFENSYWNY: zasady racjonalnego planowania, analiza zagrożeń i podatności, zasada - PPRR, zasady obowiązujące w kontrwywiadzie defensywnym, bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo osobowe, ochrona informacji, bezpieczeństwo komunikacji.
  • KONTRWYWIAD OFENSYWNY: podstawowe zasady kontrwywiadu ofensywnego, aktywne środki wykrywania działań wywiadowczych, dezinformacja w działaniach kontrwywiadowczych, neutralizacja w działaniach kontrwywiadowczych.
  • APARAT WSPARCIA KONTRWYWIADOWCZEGO: technika operacyjna: obserwacja i technika specjalna; obserwacja - warunki działania, przykrycie, zasada „need to know”, komunikacja, pojazdy, sprzęt audio, foto, video, uzbrojenie; technika specjalna - funkcja wsparcia, zaufany personel, podsłuchy telefoniczne, ukryte mikrofony, fotografia specjalna, przechwyt poczty, poczty elektronicznej, ruchu internetowego, integracja informacji; lokale specjalne, dokumenty legalizacyjne, pojazdy specjalne, niejawna komunikacja, kamuflaże, uzbrojenie, zamki - klucze – „włamania specjalne”.
  • TECHNIKI PRZESŁUCHAŃ : mit tortur, zdolności osobowe, presja, triki, przełamanie; POLIGRAF: zasady funkcjonowania, znaczenie naszych reakcji, znane kłamstwa i zaskakujące pytania, metody neutralizacji i zwalczania, błędy w wykorzystaniu.
  • OSOBOWE ŹRÓDŁA INFORMACJI; podwójni agenci: kanały kontaktu z przeciwnikiem, alokacja sił, ocena wroga, naprowadzenia, prowadzenie i kontrola, dezinformacja; mole – wtyczka: plasowanie strategiczne, penetracja szeregów wroga, infrastruktura operacyjna, obsługa i analiza, typowanie celu i implementacja, motywy współpracy, procedury zarządzania; zdrajcy i uciekinierzy: bezpieczeństwo, zarządzanie, prowokacja, infrastruktura operacyjna, przesiedlenie.
  • WSPÓŁPRACA WEWNĘTRZNA I MIĘDZYNARODOWA: płaszczyzny wsparcia i współpracy, bilans korzyści i strat, współpraca – rywalizacja - penetracja.
  • ZARZĄDZANIE POSIADANĄ INFORMACJĄ: chronologia, indeksacja, archiwizacja spraw, przygotowywanie dossier, technologia IT.

 

TERMIN SZKOLENIA - GLIWICE: 15 maja 2015r., godz. 10:00 – 15:00

MIEJSCE:  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, ul. Piłsudskiego 9, 44-100 Gliwice, aula WSS w Gliwicach – III piętro.

CENA:
- Studenci i Absolwenci WSB – 149 zł  
- Pracownicy WSB – 149 zł 
- Osoby spoza Uczelni – 169 zł 


Ilość miejsc ograniczona – NABÓR TRWA DO 12.05.2015r.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - GLIWICE

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: natalia.ulanowicz@wsb.net.pl

Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem - w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej planowany termin szkolenia oraz  przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: natalia.ulanowicz@wsb.net.pl

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: natalia.ulanowicz@wsb.net.pl wraz z dowodem wpłaty!!! lub telefonicznie: 32 335 40 19 wew. 14.
Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, 
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań 
NIP: 7781423778 
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  
koniecznie z dopiskiem: „Imię i nazwisko, Na straży bezpieczeństwa”.

KONTAKT:
Tel: 32 335 40 19wew. 14 // e-mail:  
natalia.ulanowicz@wsb.net.pl

Zapisując się prosimy podawać swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz potwierdzenie dokonania przelewu.

 

 

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu!
Ilość miejsc ograniczona.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, 
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań 

NIP: 7781423778   
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”