Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: Menadżer bezpieczeństwa

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy z zakresu organizacji ochrony i obrony zakładu pracy. Ma wykształcone umiejętności z zakresu mediacji i negocjacji. Zna aspekty prawne ochrony ludzi i mienia, jak również psychologiczne podstawy pracy i organizacji.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Menadżer bezpieczeństwa

  • Bezpieczeństwo biznesu
  • Przywództwo w zarządzaniu
  • Systemy bezpieczeństwa w firmie
  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy