KURSY I SZKOLENIA
SZKOLENIA Z OBSZARU PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO

Zespół stresu pourazowego u ofiar zdarzeń traumatycznych w tym zamachów terrorystycznych i katastrof

OPIS

Program szkolenia:

  • Diagnozujemy PTSD
  • Objawy – charakterystyka
  • Czynniki ryzyka
  • Leczenie
  • Zapobieganie

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu czynników ryzyka, profilaktyki i leczenie Zespołu Stresu Pourazowego PTSD. Uczestnicy kursu uzyskają wiedzę o podstawowych sposobach rozpoznania PTSD, środowiskach najbardziej narażonych na wystąpienie Zespołów Stresu Pourazowego w tym u funkcjonariuszy i żołnierzy biorących udział w działaniach zbrojnych oraz w misjach zagranicznych, a także o działaniach profilaktycznych podejmowanych przez różnego rodzaju instytucje w tym służby mundurowe i leczeniu.


Szkolenie poprowadzi:

mgr Monika Filipowska – psycholog współpracujący z funkcjonariuszami służb mundurowych w tym jednostek specjalnych. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu nabywania kompetencji  społecznych, psychologicznych oraz komunikacyjnych. Przygotowuje kandydatów do służby oraz prowadzi szkolenia podnoszące kwalifikacje dla funkcjonariuszy służb mundurowych w zakresie psychologii. Zajmuje się też pomocą psychologiczną dla funkcjonariuszy służb mundurowych, weteranów, osób uzależnionych, dla ofiar przestępstw i ofiar przemocy domowej. Specjalista z zakresu diagnozy, Interwencji Kryzysowej, oraz pomocy psychologicznej. Wykładowca Psychologii w kryzysie, Psychologii zagrożeń oraz Współpracy z mediami w wypadkach masowych, katastrofach i atakach terrorystycznych na uczelniach wyższych. Członek Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce.

Adresaci szkolenia:

Studenci kierunków bezpieczeństwa, pedagogiki, socjologii, psychologii, policjanci, pedagodzy, pracownicy socjalni, psychologowie, kuratorzy, lekarze, pielęgniarki i inne osoby

MIEJSCE I TERMIN

w trakcie ustalania – zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok akademicki

miejsce: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, ul. Strusia 12, 60-771 Poznań lub platforma edukacyjna – w zależności od formy kształcenia w nowym roku akademickim

CENA

89 zł (studenci, absolwenci i pracownicy)

99 zł (osoby spoza Uczelni)

REKRUTACJA

  1. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  2. Nabór na szkolenie jest ciągły.
  3. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest wysłanie formularza zgłoszenia (poniżej) na adres: [email protected]

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:  [email protected]
Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia oraz  przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: [email protected]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYplik DOC

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa,
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
NIP: 7781423778
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”

KONTAKT: 
Tel: 61 8 510 518 wew. 46 // e-mail:  [email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy