KURSY I SZKOLENIA
SZKOLENIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych

OPIS

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Omówione zostaną przykłady zaburzeń percepcji wzrokowej, słuchowej i manualnej, zaburzeń koncentracji uwagi i niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim. Uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniach rozwijających zaburzone sfery i poznają sposoby stymulowania rozwoju dziecka. Uczestnicy poznają znaczenie i wpływ własnej interpretacji zachowań dziecka na podejmowanie określonych działań wobec niego a po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik będzie także wyposażony w wiedzę i narzędzia pozwalające zadbać o wysoki poziom własnego komfortu psycho – emocjonalnego i będzie znał jego znaczenie dla nawiązywania żywej relacji z uczniem i z samym sobą.

Szkolenie poprowadzi Pani Agnieszka Padewska – dr nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki specjalnej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem oraz ze spektrum zaburzeń autystycznych (głównie autyzm i zespół Aspergera). Z zamiłowaniem łączy zdobywaną wiedzę teoretyczną z zakresu alternatywnych metod terapeutycznych i empatycznego podejścia do dziecka z wymiarem praktycznym.

Szkolenie obejmować będzie następującą tematykę:

specjalnych potrzeb edukacyjnych – definicje, objawy, rodzaje,

niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim – funkcjonowanie dziecka, jego potrzeby i zakres wymaganego wsparcia,

niedojrzałość percepcyjną – czym jest i jak ją korygować,

zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej i sprawności manualnej a zaburzenia uwagi u dziecka – wymiar teoretyczny i praktyczny,

nie-neurotypowe potrzeby dzieci – zaspokajać czy ograniczać (?),

przekonania, oceny, diagnozy – „wizerunek wroga” – i co dalej (?),

elastyczność a skostnienie – poszukiwanie specjalnych rozwiązań edukacyjnych,

oddech, woda, uważność na ciało – podstawą dobrostanu.

 

MIEJSCE I TERMIN

TERMIN:

w trakcie ustalania

MIEJSCE: 

w trakcie ustalania

CENA

w trakcie ustalania

REKRUTACJA

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu! 
Ilość miejsc ograniczona.  
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  1. Zapisanie się na szkolenie drogą mailową, telefoniczną lub osobistą
  2. Wpłata za szkolenie przelewem na konto Uczelni:

49 1090 1346 0000 0001 1934 6279
Z dopiskiem „imię i nazwisko, SPE”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:  [email protected]
Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia oraz  przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres:

[email protected]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYplik DOC

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: [email protected] lub telefonicznie: 32 335 40 19 wew. 14. – wraz z dowodem wpłaty!
Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa,
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
NIP: 7781423778
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279

KONTAKT:
Tel: 32 335 40 19  wew. 14 // e-mail:    [email protected] 

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy