KURSY I SZKOLENIA
SZKOLENIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA I BIZNESU

Train the trainer – szkolenie dla trenerów

OPIS

Czas trwania: 14 godzin

Szkolenie trenerskie przeznaczone jest dla osób początkujących, które chciałyby rozwinąć kompetencje zawodowe w stronę edukacji dorosłych: trenerów, coachów, psychologów, pedagogów, andragogów,
ale również dla tych, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych wdrażają lub szkolą zespoły (managerowie, mentorzy, liderzy). Zakres szkolenia uwzględnia podstawowe informacje niezbędne
do przygotowania szkolenia dla różnych grup odbiorców.

Poznane w trakcie dwudniowych warsztatów zagadnienia będą podstawą stworzenia przez uczestników krótkiego, 20 minutowego szkolenia na dowolny temat (w parach) oraz otrzymanie informacji zwrotnej
na temat swojej aktywności w celu doskonalenia swoich umiejętności trenerskich i poznania mocnych stron.

Cele:

 1. Nabycie wiedzy dotyczącej procesu tworzenia i realizacji szkoleń
 2. Poznanie i przećwiczenie metod i technik pracy trenerskiej
 3. Poznanie i rozwój własnego stylu trenerskiego
 4. Zrozumienie procesu grupowego, poznanie ról grupowych i roli trenera w pracy z grupą

PROGRAM SZKOLENIA

WSTĘP

Szkolenia a trening, coaching, mentoring, mowy motywacyjne – omówienie narzędzi i mitów

PRZYGOTOWANIE SZKOLENIA

 • Badanie potrzeb i ustalenie celów szkolenia
 • Scenariusz szkolenia
 • Podstawowe techniki szkoleniowe
 • Sala szkoleniowa
 • Ankieta ewaluacyjna
 • Narzędzia trenera

NA SALI SZKOLENIOWEJ

 • Autoprezentacja trenera i rozpoczęcie szkolenia (struktura, kontrakt)
 • Zasady uczenia dorosłych – cykl Kolba
 • Proces grupowy
 • Metody szkoleniowe – wady i zalety
 • Komunikacja trener – grupa

ETIUDY SZKOLENIOWE

UWAGA!! Ze względu na specyfikę warsztatu liczba miejsc ograniczona do 12 osób.

PROWADZĄCY: dr Ewa Wojtowicz

Psycholog, dr nauk humanistycznych w tej dyscyplinie, coach ICC, wykładowca, trener, doradca zawodowy. Od 15 lat pracuje jako wykładowca akademicki, edukator i trener w zakresie kształtowania kompetencji zwiększających osobistą skuteczność w życiu zawodowym i osobistym oraz zastosowań psychologii w biznesie i edukacji. Aktualnie adiunkt w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu. Wcześniej pracowała jako dziekan wydziału psychologii i kierownik studiów podyplomowych „Efektywna komunikacja w  biznesie” w Uczelni Techniczno – Handlowej w Warszawie. Poza uczelniami praktyczne doświadczenie zdobywała na stanowisku koordynatora ds. rozwoju personalnego i doradcy zawodowego. Jako psycholog pracowała z osobami doznającymi przemocy, kobietami w chorobach nowotworowych i osobami starszymi. Realizowała również różnorodne projekty edukacyjne i biznesowe skierowane do młodzieży, studentów, specjalistów i managerów. Prowadzi własną praktykę z zakresu pomocy psychologicznej, szkoleń i coachingu (Pracownia psychologiczna SENSO, www.wojtowiczewa.pl). W swojej pracy wychodzi z założenia, że rozwój zawodowy nie jest odseparowany od rozwoju osobistego – koncentruje się więc na tworzeniu środowiska sprzyjającego pogłębianiu samoświadomości niezbędnej do efektywnego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i osobistych.

MIEJSCE I TERMIN

w trakcie ustaleń

CENA

Studenci i Absolwenci WSB – 450 zł

Pracownicy WSB – 450 zł

Osoby spoza Uczelni – 500 zł

REKRUTACJA

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu!
Ilość miejsc ograniczona.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: [email protected]
Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej planowany termin szkolenia oraz  przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: [email protected]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYplik DOC

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa,
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
NIP: 7781423778
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”

KONTAKT: 
Tel: 61 8 510 518 wew. 46 // e-mail: [email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy