KURSY I SZKOLENIA
SZKOLENIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA I BIZNESU

Rekrutacja i selekcja kadr – Vademecum

OPIS

Czas trwania: 14 godzin

Szkolenie o charakterze podstawowym dedykowane wszystkim pracownikom, którzy w ramach swoich obowiązków rekrutują pracowników, jak i tych osób, które chciałyby uzyskać podstawowe informacje na temat procesu doboru pracowników do konkretnych zadań oraz dla wszystkich zainteresowanych pracą w branży human resource.  Szkolenie będzie także okazją do poznania języka branżowego oraz różnych czynników organizacyjnych i środowiskowych powiązanych z procesem rekrutacji kadr.

Cele szkolenia

 1. Zrozumienie różnic pomiędzy rekrutacją i selekcją
 2. Nabycie umiejętności diagnozy i weryfikacji kompetencji zawodowych pracowników
 3. Nabycie umiejętności tworzenia kompetencyjnych profili stanowiska pracy i ofert pracy
 4. Poznanie czynników ułatwiających i utrudniających procesy rekrutacji i selekcji kandydatów
 5. Ćwiczenie praktycznych umiejętności prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i przygotowania zadań w ramach sesji AC/DC

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Rekrutacja i selekcja – istota, funkcje, cele
 2. Analiza stanowiska pracy
 3. Opis stanowiska i przygotowanie oferty pracy.
 4. Kompetencje i ich wskaźniki
 5. Analiza dokumentów aplikacyjnych
 6. Wybrane techniki – rozmowa kwalifikacyjna
 7. Wybrane techniki – AC/DC
 8. Błędy w procesie rekrutacji
 9. Employer branding, CSR i zarządzanie talentami w służbie HR

PROWADZĄCY: dr Ewa Wojtowicz

Psycholog, dr nauk humanistycznych w tej dyscyplinie, coach ICC, wykładowca, trener, doradca zawodowy. Od 15 lat pracuje jako wykładowca akademicki, edukator i trener w zakresie kształtowania kompetencji zwiększających osobistą skuteczność w życiu zawodowym i osobistym oraz zastosowań psychologii w biznesie i edukacji. Aktualnie adiunkt w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu. Wcześniej pracowała jako dziekan wydziału psychologii i kierownik studiów podyplomowych „Efektywna komunikacja w  biznesie” w Uczelni Techniczno – Handlowej w Warszawie. Poza uczelniami praktyczne doświadczenie zdobywała na stanowisku koordynatora ds. rozwoju personalnego i doradcy zawodowego. Jako psycholog pracowała z osobami doznającymi przemocy, kobietami w chorobach nowotworowych i osobami starszymi. Realizowała również różnorodne projekty edukacyjne i biznesowe skierowane do młodzieży, studentów, specjalistów i managerów. Prowadzi własną praktykę z zakresu pomocy psychologicznej, szkoleń i coachingu (Pracownia psychologiczna SENSO, www.wojtowiczewa.pl). W swojej pracy wychodzi z założenia, że rozwój zawodowy nie jest odseparowany od rozwoju osobistego – koncentruje się więc na tworzeniu środowiska sprzyjającego pogłębianiu samoświadomości niezbędnej do efektywnego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i osobistych.

MIEJSCE I TERMIN

TERMIN:  

W trakcie ustaleń.

MIEJSCE:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, ul. Strusia 12, 60-771 Poznań

CENA

Studenci i Absolwenci WSB – 450 zł

Pracownicy WSB – 450 zł

Osoby spoza Uczelni – 500 zł

REKRUTACJA

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu!
Ilość miejsc ograniczona.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: [email protected]
Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej planowany termin szkolenia oraz  przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: [email protected]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYplik DOC

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa,
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
NIP: 7781423778
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”

KONTAKT: 
Tel: 61 8 510 518 wew. 46 // e-mail: [email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy