KURSY I SZKOLENIA
SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

Prawo w codziennym użyciu

Oferta nieaktualna

OPIS

Program szkolenia:

– Podstawy prawa administracyjnego:

 • Źródła prawa administracyjnego,
 • Akt administracyjny,
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • Dostęp do informacji publicznej,
 • Ochrona danych osobowych,
 • Administracja publiczna.

– Podstawy prawa cywilnego:

 • Zawieranie umów cywilno-prawnych,
 • Redakcja pism i listów urzędowych,
 • Relacje majątkowe między małżonkami, rodzicami i dziećmi, krewnymi, powinowatymi,
 • Tryb osądzania cywilnych spraw spornych, właściwości sądów oraz innych organów rozstrzygających.

– Prawo pracy:

 • Stosunki między pracodawcą a pracownikiem,
 • Prawo do podjęcia pracy, godziwe wynagrodzenie, zasada wolności pracy itp.,
 • Ubezpieczenia społeczne,
 • Zagadnienia BHP

– Odpowiedzialność karna:

 • Przestępstwo, a wykroczenie,
 • Rodzaje kar.

Forma zajęć: Wykład / Warsztaty

Czas trwania: 8 h

Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą nabyć podstawowej wiedzy na temat zagadnień z dziedziny prawa. Cudzoziemców, którzy chcą podjąć pracę w Polsce.

Prowadzący: Piotr Karcz

Od siedmiu lat pracuje w branży prawniczej, od stycznia 2018 r. wykonuje zawód adwokata. W swojej praktyce zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony danych osobowych w szkolnictwie oraz w sektorze pomocy społecznej. Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w licznych jednostkach, z szczególnym uwzględnieniem szkół, przedszkoli i ośrodków pomocy społecznej. Prowadzi szkolenia i audyty z zakresu ochrony danych osobowych, jest wykładowcą przedmiotów z zakresu prawa: pracy, cywilnego oraz administracyjnego, w szkołach policealnych. Swoją wiedzę zdobywał podczas studiów i aplikacji adwokackiej. Ciągle dokształca się, żeby podnosić jakość swoich usług. W życiu kieruje się dewizą: work – life balance.

MIEJSCE I TERMIN

TERMIN:
w trakcie ustalania

MIEJSCE:
w trakcie ustalania

CENA

w trakcie ustalania

REKRUTACJA

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu!

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia oraz  przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: [email protected]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYplik DOC

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa,
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
NIP: 7781423778
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy