KURSY I SZKOLENIA

Pierwsza pomoc przedmedyczna

OPIS

Pierwsza pomoc przedmedyczna to czynności ratownika (osoby udzielającej pierwszą pomoc) prowadzące do zabezpieczenia i utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej, do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb.

Celem szkolenia jest nabycie podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia.

 1. Poznanie zasady funkcjonowania systemu ratownictwa i pomocy przedlekarskiej
 2. Uporządkowanie wiedzy na temat zasad i norm etycznych w stosunkach międzyludzkich, w szczególności w sytuacjach kryzysowych obejmujących potrzebę pomocy przedlekarskiej
 3. Wskazanie teoretyczne i praktyczne zasady udzielania pierwszej pomocy oraz pomocy przedlekarskiej
 4. Umiejętność szybkiego i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia uznać należy za umiejętność kluczową dla każdego człowieka. Każdy z nas może się potencjalnie znaleźć w sytuacji gdy znajomość technik udzielania pierwszej pomocy uratuje komuś życie lub zapobiegnie pogłębieniu się doznanych przez tę osobę urazów.

Szkolenie realizowane jest w czasie 3 godzin szkoleniowych

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Akty prawne w ratownictwie
  • Pierwsza pomoc w praktyce
  • Łańcuch przeżycia
  • Resuscytacja a reanimacja
  • Śmierć kliniczna a śmierć biologiczna
 • Najczęstsze sytuacja zagrażające życiu i zdrowiu
  • Niewydolność krążeniowo – oddechowa
  • Wstrząs
  • Nagłe wypadki i katastrofy komunikacyjne
  • Zakrztuszenia, zadławienia
  • Utonięcia
  • Zatrucia
  • Krwawienia i krwotoki
  • Zwichnięcia, złamania
 • Zasady postępowania w trakcie zabiegów pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia
  • Jak wezwać pomoc – schemat meldunku
  • Podstawowe czynności ratownicze
  • Pozycja bezpieczna
  • Postępowanie w przypadku urazów, zadławień itd.

PROWADZĄCY:

Pielęgniarka dyplomowana Halina JELITO

Wieloletnia praca w służbie zdrowia, w tym jako kierownik żłobka, jako pielęgniarka anestezjologiczna na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM) oraz na sali operacyjnej, pozwoliła zdobyć doświadczenie niezbędne do ratowania życia czy udzielania wszelkiej pomocy medycznej zarówno dzieciom jak i  dorosłym.

MIEJSCE I TERMIN

TERMIN:

w trakcie ustalania

MIEJSCE: 

w trakcie ustalania

CENA

w trakcie ustalania

REKRUTACJA

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu! 
Ilość miejsc ograniczona.  
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. Zapisanie się na szkolenie drogą mailową, telefoniczną lub osobistą
 2. Wpłata za szkolenie przelewem na konto Uczelni:

49 1090 1346 0000 0001 1934 6279
Z dopiskiem „imię i nazwisko, pierwsza pomoc”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:  [email protected]

Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia oraz  przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: [email protected]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYplik DOC

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: [email protected] lub telefonicznie: 32 335 40 19 wew. 14. – wraz z dowodem wpłaty!
Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa,
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
NIP: 7781423778
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279
koniecznie z dopiskiem: „Imię i nazwisko ,pierwsza pomoc””.

KONTAKT:
Tel: 32 335 40 19  wew. 14 // e-mail:    [email protected] 

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy