KURSY I SZKOLENIA

Migam! Kurs języka migowego

OPIS

Zapraszamy do zapisania się na Kurs Języka Migowego MIGAM!

Ogólne cele kształcenia obejmują:

– pokonanie lęku przed kontaktami z osobami niesłyszącymi,

– upowszechnianie idei integracji społecznej i niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym.

Cele szczegółowe obejmują:

Po zakończeniu zajęć uczestnik kursu powinien:

– znać i stosować w praktyce podstawowe zasady kontaktu z osobami niesłyszącymi,

– znać i umieć stosować daktylografię (polski alfabet palcowy, liczebniki główne i porządkowe),

– znać i umieć zastosować ok. 300 znaków ideograficznych wprowadzonych w czasie zajęć,

– umieć formułować i odczytywać proste wypowiedzi  w zakresie poznanego słownictwa,

– posiadać podstawową wiedzę dotyczącą osób niesłyszących i języka migowego,

– być przygotowanym do korzystania z fachowej literatury i dalszego kształcenia i samokształcenia.

Czas trwania: 60 godzin

Zakres materiału nauczania:

1.Niesłyszący i język migowy

– ogólna problematyka inwalidztwa,

– osoby niesłyszące w odbiorze społecznym – fakty i mity,

– zasady kontaktu z osobami niesłyszącymi,

– konsekwencje utraty słuchu,

– sposoby komunikowania się niesłyszących i z niesłyszącymi,

– tożsamość środowiskowa i kulturowa Głuchych,

– PJM (Polski Język Migowy) czy SJM (System Językowo Migowy).

2.Daktylografia

– zasady przekazywania alfabetu palcowego, ćwiczenia usprawniające ręce i nadgarstki,

– wprowadzenie i utrwalenie znaków liter statycznych, liczebniki główne od 1 do 10,

– wprowadzenie i utrwalenie znaków liter w pozycji odmiennej od klasycznej, liczebniki główne do 100,

– wprowadzenie i utrwalenie znaków dynamicznych, liczebniki do 1000,

– wprowadzenie i utrwalenie znaków liter będących modyfikacją znaków statycznych,

– wprowadzenie i utrwalenie  znaków digrafów,

– znaki i zasady uzupełniające daktylografię,

– ćwiczenia utrwalające i usprawniające technikę migania,

– powtórzenie daktylografii, dyktando z daktylografii.

3.Ideografia:

– Ideografia znaki podstawowe

– ideografia – pierwszy kontakt

– ideografia – praca i zatrudnienie

– ideografia – edukacja

– ideografia – zdrowie

– ideografia – dom i rodzina

– ideografia – urzędy i instytucje

– ideografia – kultura, sport, wypoczynek

– ideografia – rachuba czasu

– ideografia – godziny do dyspozycji nauczyciela

Uczestnicy kursu – Uczestnikami kursu mogę być wszyscy, którzy chcą się uczyć języka migowego. Wymagana jest sprawność rąk.

UWAGA! Program może zostać zmodyfikowany w zależności od potrzeb i sugestii uczestników.

 

MIEJSCE I TERMIN

TERMIN:
w trakcie ustalania

MIEJSCE:
w trakcie ustalania

CENA

w trakcie ustalania

REKRUTACJA

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: [email protected]
Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej planowany termin szkolenia oraz  przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: [email protected]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYplik DOC

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa,
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
NIP: 7781423778   
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”

KONTAKT: 

Tel: 89 762 07 88 // e-mail: [email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy