KURSY I SZKOLENIA
SZKOLENIE Z OBSZARU BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz kurs recertyfikacyjny

OPIS

Zapraszamy na kurs, który ma na celu przygotowanie do efektywnego postępowania w czasie akcji ratowniczych, udzielenia pierwszej pomocy i podjęcia dalszych czynności do czasu przekazania osób poszkodowanych jednostkom ratownictwa medycznego.

Kurs prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym – liczba godzin:66 (25 godzin zajęć teoretycznych oraz 41 godzin zajęć praktycznych).

Dopuszczamy formę skróconą dla czynnych zawodowo członków jednostek współpracujących
z systemem Ratownictwa Medycznego, posiadających wcześniejszy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – liczba godzin: 24 godziny zajęć teoretycznych oraz praktycznych

 

Każdy uczestnik, który zdobędzie pozytywny wynik egzaminu, otrzyma zaświadczenie nadające lub potwierdzające tytuł RATOWNIKA Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Beneficjenci kursu to:

Pracownicy jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia:

 • pracownicy Państwowej Straży Pożarnej,
 • pracownicy Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • pracownicy Zakładowej Straży Pożarnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 • funkcjonariusze Policji,
 • funkcjonariusze Straży Granicznej,
 • funkcjonariusze Straży Miejskiej,
 • żołnierze,
 • pracownicy społecznych organizacji ratowniczych, które w swoich zadaniach ustawowych lub statutowych są zobowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Prowadzący:

Zajęcia praktyczne i teoretyczne z zakresu ratownictwa medycznego prowadzą ratownicy medyczni, posiadający aktualną wiedzę i wieloletnie doświadczenie zawodowe. Zajęcia dotyczące psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanego prowadzi wykwalifikowany psycholog, współpracujący z przedstawicielami służb medycznych.

Program kursu:

Kurs obejmuje realizację następujących treści:

 1. Ratownictwo medyczne – podstawy prawne.
 2. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
 3. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
 4. Ocena stanu poszkodowanego i decyzja o podjęciu odpowiednich działań ratowniczych.
 5. Sprzęt ratowniczy – zasady działania.
 6. Udzielenie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych przy pomocy sprzętu ratowniczego oraz przedmiotów codziennego użytku.
 7. Zagadnienia z zakresu etyki ratownictwa.
 8. Zasady ewakuacji.
 9. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

MIEJSCE I TERMIN

TERMIN:
grudzień – styczeń, konkretna data podana zostanie po zebraniu minimalnej liczby uczestników

MIEJSCE:
M&K MED
ul. Maksymiliana Jackowskiego 13/3
60-508 Poznań

CENA

KPP – 700 zł, liczba godzin: 66
RKPP – 320 zł, liczba godzin: 16

REKRUTACJA

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: [email protected]
Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia oraz  przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: [email protected]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYplik DOC

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa,
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
NIP: 7781423778
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”

KONTAKT: 
Tel: 61 8 510 518 wew. 46 // e-mail: [email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy