KURSY I SZKOLENIA
SZKOLENIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA I BIZNESU

Career coaching

OPIS

Czas trwania: 7 godzin

Career coaching wspiera rozwój zawodowy ludzi – zarówno w organizacjach, jak i wśród osób indywidualnie zarządzających karierą. Jak narzędzie, coaching  pozwala wspierać ludzi tak, aby przebieg kariery był zgodny z ich wartościami, potrzebami i celami. Wydobywa wszystkie zasoby pracownika i buduje potencjał zawodowy, który może być wykorzystany w procesie zmiany zawodowej.

Szkolenie przeznaczone jest dla doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistów ds HR, nauczycieli, psychologów oraz wszystkich osób pragnących poznać metodologię i techniki pracy coachingowej w pracy z osobami poszukującymi zatrudniania lub zmiany zawodowej . Dzięki aktywnym metodom pracy szkolenie będzie również okazją do analizy osobistej ścieżki zawodowej.

Cele:

  1. Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu coachingu i zarządzania karierą.
  2. Rozwijanie umiejętności wykorzystania metodologii coachingowej w rozwoju zawodowym człowieka.
  3. Nabycie podstawowych umiejętności związanych z pracą coacha w odniesieniu do zarządzania i planowania karier.

 

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Czym jest coaching i czym różni się od innych metod rozwojowych
  2. Career coaching i poradnictwo zawodowe – podobieństwa i różnic
  3. Zarządzanie karierą i poruszanie po rynku pracy – co to właściwie znaczy?
  4. Proces coachingowy – struktura
  5. Proces coachingowy – narzędzia
  6. Kompetencje coacha.

 

PROWADZĄCY: dr Ewa Wojtowicz

Psycholog, dr nauk humanistycznych w tej dyscyplinie, coach ICC, wykładowca, trener, doradca zawodowy. Od 15 lat pracuje jako wykładowca akademicki, edukator i trener w zakresie kształtowania kompetencji zwiększających osobistą skuteczność w życiu zawodowym i osobistym oraz zastosowań psychologii w biznesie i edukacji. Aktualnie adiunkt w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu. Wcześniej pracowała jako dziekan wydziału psychologii i kierownik studiów podyplomowych „Efektywna komunikacja w  biznesie” w Uczelni Techniczno – Handlowej w Warszawie. Poza uczelniami praktyczne doświadczenie zdobywała na stanowisku koordynatora ds. rozwoju personalnego i doradcy zawodowego. Jako psycholog pracowała z osobami doznającymi przemocy, kobietami w chorobach nowotworowych i osobami starszymi. Realizowała również różnorodne projekty edukacyjne i biznesowe skierowane do młodzieży, studentów, specjalistów i managerów. Prowadzi własną praktykę z zakresu pomocy psychologicznej, szkoleń i coachingu (Pracownia psychologiczna SENSO, www.wojtowiczewa.pl). W swojej pracy wychodzi z założenia, że rozwój zawodowy nie jest odseparowany od rozwoju osobistego – koncentruje się więc na tworzeniu środowiska sprzyjającego pogłębianiu samoświadomości niezbędnej do efektywnego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i osobistych.

MIEJSCE I TERMIN

TERMIN:
W trakcie ustaleń.

MIEJSCE:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, ul. Strusia 12, 60-771 Poznań

CENA

Studenci i Absolwenci WSB – 250 zł

Pracownicy WSB – 250 zł

Osoby spoza Uczelni – 300 zł

REKRUTACJA

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu!
Ilość miejsc ograniczona.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: [email protected]
Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej planowany termin szkolenia oraz  przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: [email protected]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYplik DOC

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa,
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
NIP: 7781423778
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”

KONTAKT: 
Tel: 61 8 510 518 wew. 46 // e-mail: [email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy