KURSY I SZKOLENIA

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

OPIS

Gdy ktoś się zrani lub skaleczy sięga do apteczki pierwszej pomocy medycznej, by szybko opatrywać rany, zaklejać plastrem zadrapania lub podać leki uśmierzające ból. A co się dzieje, jeśli mamy do czynienia ze zranieniem emocjonalnym? Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale by również odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną. Celem programu jest rozwijanie w dzieciach w wieku 8-12 lat podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, by wzmocnić ich odporność na stres, kształtować optymistyczne i pozytywne nastawienie do życia.


Cele programu

  • budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny na podstawie świadomości własnych uczuć i potrzeb.
  • kształtowanie pozytywnego myślenia i postawy optymizmu poprzez poznanie schematu interpretacji wydarzeń
  • uczenie koncentracji i uważnego, świadomego podejścia do otaczającej rzeczywistości, do siebie i do innych.
  • rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, wytrwałości w dążeniu do celu.
  • kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji z innymi.
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny na podstawie pozytywnych relacji z innymi. W trakcie programu rozwijane jest u dzieci poczucie wspólnoty, umiejętności współpracy w grupie, pomagania sobie nawzajem, życzliwość jak również umiejętność okazywania wdzięczności.
  • rozwijanie kompetencji poznawczych i kreatywności.

Program składa się z 10 części tematycznych, które koncentrują się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia.


Adresaci szkolenia:
program  może być realizowany przez nauczycieli, psychologów, pedagogów pracujących z uczniami w wieku 8 – 12 lat.

 

UWAGA! Program może zostać zmodyfikowany w zależności od potrzeb i sugestii uczestników.

 

MIEJSCE I TERMIN

W trakcie ustaleń.

CENA

W trakcie ustaleń.

REKRUTACJA

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: [email protected]
Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej planowany termin szkolenia oraz  przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: [email protected]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYplik DOC

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa,
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
NIP: 7781423778   
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”

KONTAKT: 

Tel: 89 762 07 88 // e-mail: [email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy