Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Artykuł » Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości

Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości

Studia Podyplomowe 

Zapisz się na studia podyplomowe    

 

CEL STUDIÓW:


Świadomość współczesnego zagrożenia przestępczością i umiejętność podjęcia konkretnego działania zmierzającego do eliminacji niepożądanych zachowań jest głównym celem kierunku studiów. Celem wiodącym kierunku pozostaje zaznajomienie słuchaczy z aktualnymi tendencjami w zakresie: zapobiegania, wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości w ujęciu kryminalno-prawnym (sfera operacyjna i procesowa).
 

KORZYŚCI ZE STUDIÓW:

Studia podyplomowe „Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości” uzupełniają wiedzę funkcjonariuszy państwowych, a osobom ubiegającym się o zatrudnienie w obszarze bezpieczeństwa nadają  kwalifikacje umożliwiające realizację planów zawodowych. Absolwenci studiów wyróżniać się będą kompetencjami obejmującymi rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu działań mających na celu udaremnienie przestępstw przeciwko życiu i mieniu oraz prowadzenia działań wykrywczych. Poznają podstawy prawa karnego i prawa karnego procesowego oraz ich praktyczne zastosowanie. Znacząco poszerzą wiedzę z zakresu psychologii osobowości,  zachowań przestępczych i negocjacji. Przygotowanie absolwentów kierunku „Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości” poszerza kompetencje i umożliwia awans osobom pracującym już w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem publicznym. 

SŁUCHACZE (do kogo adresowane są studia):

  • Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni (posiadających dyplom co najmniej licencjata), pracujących w strukturach MSWiA  (m.in. Policja, ABW, CBA, Straż Graniczna) oraz w firmach zajmujących się kompleksowym zabezpieczaniem bezpieczeństwa (m.in. prywatne firmy ochrony, agencje detektywistyczne), a także osób zamierzających podjąć pracę w tych obszarach.

KADRA DYDAKTYCZNA:

  • Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów z zakresu teorii i praktyki kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego, pracy operacyjnej, psychologii (szczególnie negocjacji i psychomanipulacji) oraz  medycyny sądowej.

  • Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzą doświadczeni funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Komendy Miejskiej Policji oraz Ośrodka Szkolenia Policji w Poznaniu oraz doświadczeni trenerzy z zakresu psychologii osobowości, psychomanipulacji i negocjacji.


 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  1. Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
  2. Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
  3. Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

 

KONTAKT        


Czytaj więcej: 


 Naszą wiarygodność i kompetencje potwierdzają certyfikaty:
           Wiarygodna szkoła Uczelnia liderów  


Dołącz do nas na: