Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GLIWICE, GIŻYCKO, POZNAŃ

Specjalność: Psychologia w sporcie

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Psychologia sportu jest dziedziną psychologii zajmującą się badaniem związku między psychologią a sportem i aktywnością fizyczną. Psycholodzy sportu interesują się różnymi aspektami sportu i aktywności fizycznej, takimi jak motywacja, emocje, umiejętności poznawcze, percepcja, decyzja i strategie radzenia sobie. Pracują oni zarówno z zawodowi sportowcami jak i amatorami, dziećmi i młodzieżą, a także z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Celem psychologów sportu jest pomoc sportowcom i osobom aktywnym fizycznie w osiąganiu lepszych wyników sportowych, rozwijaniu zdrowych nawyków związanych z aktywnością fizyczną, a także radzeniu sobie z trudnościami, takimi jak stres, konflikty i urazy. Psycholodzy sportu stosują różne metody badawcze i interwencyjne, takie jak testy psychologiczne, trening umiejętności poznawczych, trening mentalny, terapia behawioralna i poznawcza czy coaching. Psychologia sportu jest interdyscyplinarną dziedziną, łączącą elementy psychologii, pedagogiki, fizjologii, socjologii i medycyny sportowej. Psychologowie sportu często pracują w zespole z trenerami, lekarzami, fizjoterapeutami i innymi specjalistami, aby zapewnić sportowcom jak najlepszą opiekę. Jeśli w przyszłości chciałbyś zajmować się pomaganiem osobom zajmującym się sportem, którzy potrzebują wsparcia od strony psychologicznej i mentorskiej – to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie.

Absolwent studiów Psychologia na specjalności Psychologia w sporcie jest przygotowany do pracy w:

 • w organizacjach sportowych, wspierając od strony psychologicznej zarówno trenerów jak i sportowców,
 • w ośrodkach sportu i rekreacji,
 • w szkołach sportowych,
 • w prywatnym gabinecie świadcząc usługi z zakresu psychologii sportu,
 • w ośrodkach treningowych.

Podejmując studia na specjalności Psychologia w sporcie student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, nauk o żywieniu człowieka oraz jego potrzeb żywieniowych, zakresie budowy i funkcjonowaniu organizmu człowieka, fizjologii, w tym mechanizmów regulacji procesów fizjologicznych, współdziałania narządów i układów w przemianach metabolicznych oraz zachowania organizmu w procesie wysiłku sportowego,
 • wiedzę z zakresu zagrożeń zdrowia i życia człowieka związane z uprawianiem sportu, a w szczególności sportu zawodowego, kwestii kontuzji sportowych, z ukierunkowaniem na aspekty psychologiczne,
 • wiedzę z zakresu problematyki projektowania i prowadzenia badań w zakresie psychologii w sporcie, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych,
 • wiedzę z zakresu zasad i uwarunkowań prawidłowego oraz racjonalnego żywienia i odżywiania się, zarówno zbiorowego, jak i indywidualnego, uwzględniając diagnozę stylu życia oraz zachowań żywieniowych, w szczególności u osób uprawiających sport,
 • wiedzę z zakresu planowania i prowadzenia treningu ze szczególnym uwzględnieniem motywacji i tego jak ją kształtować oraz uwarunkowań bezpośredniego kontaktu trenera z podopiecznym, zorientowane na zastosowanie praktyczne,
 • wiedzę z zakresu przepisów prawnych powiązanych z zawodowym uprawianiem sportu,
 • wiedzę z zakresu teorii sportu, w tym sportu uprawianego zawodowo, rodzajach dyscyplin sportu i podstawowych rodzajach ćwiczeń oraz ich wpływie na zdrowie człowieka,
 • umiejętność zidentyfikowania i dokonania analizy problemów treningowych, mających swoje podłoże fizjologiczne i psychologiczne,
 • umiejętność identyfikowania problemów pacjenta, klienta i grup społecznych w zakresie psychologii w sporcie oraz podejmowania odpowiednich działań diagnostycznych, profilaktycznych, edukacyjnych i pomocowych,
 • umiejętność wykorzystywania praktycznych metod i technik otrzymywania oraz przygotowywania żywności, planowania jadłospisów oraz opracowywania diet, stylów odżywiania i projektowania zachowań żywieniowych w określonych warunkach,
 • umiejętność analizowania roli motywacji w kształtowaniu zdrowego trybu życia, promocji prawidłowego odżywiania się, dbaniu o kondycję psychofizyczną oraz w osiąganiu wyników sportowych,
 • umiejętność opracowania praktycznych metod podniesienia sprawności ogólnej człowieka oraz opanowania poszczególnych elementów w kontekście różnorodnych form treningu indywidualnego i zdrowotnego,
 • umiejętność identyfikowania sposobów radzenia sobie, myślenia, odczuwania i zachowania się oraz opracowywania metod optymalnych sposobów myślenia, czucia i zachowania się najbardziej korzystnego dla klienta/pacjenta,
 • umiejętność wykazania się specjalistycznymi umiejętnościami z zakresu wybranych form wspierających w sporcie, m.in. korekcji postawy ciała, treningu indywidualnego i zdrowotnego, powiązanymi również z promocją zachowań prozdrowotnych oraz działań rehabilitacyjnych i rekonwalescencyjny,
 • umiejętność przygotowania planu odnowy biologicznej,
 • umiejętność analizowania i wyciągania wniosków odnośnie różnorodnych stylów odżywiania się populacji, wyodrębniając takie czynniki jak płeć, wiek, uwarunkowania społeczne, rodzaj uprawianego sportu i stopień zaawansowania treningu.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Psychologia w sporcie

 • Dietetyka i sposób wyżywienia w sporcie
 • Fizjologia wysiłku sportowego
 • Metody i techniki treningu
 • Prawo w zawodzie i pracy sportowca
 • Motywacja w sporcie
 • Wypalenie zawodowe w sporcie
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy