Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GLIWICE, GIŻYCKO, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, POZNAŃ

Specjalność: Psychologia w biznesie i zarządzaniu

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia na specjalności Psychologia w biznesie i zarządzaniu przygotowują przyszłych psychologów do pracy w środowisku biznesowym, odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi i rozwiązywanie problemów pomiędzy ludźmi.

Po studiach jesteś dobrze przygotowana/y do podjęcia pracy w działach HR, na stanowisku menadżerskim, jako coach czy psycholog biznesu.

PROFIL ABSOLWENTA

Specjalność Psychologia w biznesie i zarządzaniu, dzięki wykładom i warsztatom prowadzonym przez ekspertów w danej dziedzinie, pozwala zdobyć  praktyczne umiejętności wykorzystywania wszechstronnej wiedzy psychologicznej i interdyscyplinarnej w środowisku biznesowym.

Po studiach:

  • potrafisz diagnozować zjawiska psychologiczne
  • wiesz jak planować i organizować różne formy interwencji psychologicznej podczas rozwiązywania problemów jednostkowych i zespołowych
  • znasz mechanizmy funkcjonowania ludzi we współczesnym świecie i w środowisku biznesowym
  • potrafisz stosować skuteczne działania w obszarze psychologii zarządzania biznesem
  • wiesz jak wydobywać potencjał i zarządzać zasobami ludzkimi

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności PSYCHOLOGIA W BIZNESIE I ZARZADZANIU

  • Psychologia pracy i organizacji
  • Teorie i modele przywództwa
  • Coaching i mentoring
  • Procesy poznawcze
  • Psychologia biznesu

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy