Specjalność: Specjalność wojskowa

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Są cztery powody, dla których warto podjąć studia bezpieczeństwo wewnętrzne na specjalności wojskowej. Jest to poczucie służby Ojczyźnie, możliwość rozwoju zawodowego, prestiż munduru żołnierza Wojska Polskiego oraz perspektywa zdobycia ciekawych doświadczeń i spotkania ludzi z pasją. Służba wojskowa to także stabilna praca i godne wynagrodzenie. Ukończenie specjalności wojskowej daje Ci również możliwość pracy w administracji publicznej oraz podmiotach prywatnych odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu przygotowań obronnych. Dodatkowy atut specjalności: zajęcia prowadzone są przez wykładowców-praktyków (dowódców szczebla operacyjno-taktycznego i taktycznego oraz absolwentów Akademii Sztuki Wojennej), którzy w interesujący sposób przedstawią Ci wiedzę z zakresu obronności.

Studia dedykowane są kandydatom na żołnierzy, żołnierzom służby czynnej, pracownikom administracji publicznej realizujących zadania związane z obronnością państwa oraz absolwentom szkół średnich poszukujących nowych wyzwań.

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia bezpieczeństwo wewnętrzne na specjalności wojskowej, uzyskasz wiedzę pozwalającą Ci na dokonywanie analiz uwarunkowań bezpieczeństwa militarnego państwa, w tym bezpieczeństwa europejskiego i euroatlantyckiego. Zdobędziesz także wiedzę i umiejętności z zakresu wsparcia logistycznego, prawnych aspektów dotyczących służby w siłach zbrojnych, a także zgłębisz zagadnienia dotyczące roli Sił Zbrojnych RP w systemie zarządzania kryzysowego, współpracy cywilno-wojskowej oraz miejsca administracji publicznej w systemie obronnym państwa.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Specjalność wojskowa

  • Dowodzenie
  • Logistyka wojskowa
  • Historia wojen i wojskowości
  • Militarne aspekty bezpieczeństwa państwa
  • Prawo obronne RP i podstawy prawne służby wojskowej
  • Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
  • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z KOSZALINA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy