Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności potrafi strategicznie budować wizerunek w odniesieniu do publicznego sektora. Ma kompetencje w zakresie komunikacji, autoprezentacji. Zna zakres wpływu społecznego oraz jego role w odniesieniu do mediów. Jak również posiada umiejętności nawiązywania relacji z mediami.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Komunikacja wizerunkowa w instytucjach bezpieczeństwa

  • Podstawy komunikacji społecznej
  • Prawo prasowe i dostęp do informacji publicznej
  • Public Relation w sytuacji kryzysowej
  • Warsztat pracy rzecznika prasowego
  • Zarządzania informacją w przestrzeni publicznej

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy