Kierunek dostępny też na wydziale: BARTOSZYCE, JAWORZNO

Specjalność wojskowa

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Wiążesz swoją przyszłość zawodową w polskich siłach zbrojnych lub instytucjach, których zadaniem jest obronność
i bezpieczeństwo kraju? Ta specjalność jest dla ciebie. Uzyskaj wiedzę i umiejętności związaną z koncepcją obronności, systemu obrony państwa, funkcji sił zbrojnych w systemie obrony państwa.

Zdobądź przygotowanie do pełnienia służby wojskowej w kadrach zawodowych Sił Zbrojnych RP:

  • w korpusie oficerów zawodowych,
  • w korpusie podoficerów zawodowych,
  • w korpusie szeregowych zawodowych.

Zapraszamy Cię na specjalność wojskową, która przygotuje Cię pod kątem merytorycznym do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego! Studia dedykowane są zarówno dla kandydatów na żołnierzy jak i czynnych wojskowych, którzy chcieliby poszerzyć swoja wiedzę i podnieść kompetencje potrzebne do awansu zawodowego!

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Publiczne o specjalności wojskowej na studiach I stopnia ma wiedzę i umiejętności z zakresu dowodzenia, logistyki wojskowej, militarnych aspektów bezpieczeństwa państwa, operacji pokojowych i stabilizacyjnych, ostrzegania, alarmowania i ewakuacji ludności, współczesnych konfliktów zbrojnych, zarządzania w sytuacjach zagrożenia życia oraz zasad użycia broni palnej. Absolwent posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy w służbach wojskowych, jest przygotowany do współpracy w grupie.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności wojskowej

  • Dowodzenie
  • Logistyka wojskowa
  • Militarne aspekty bezpieczeństwa państwa
  • Ostrzeganie, alarmowanie i ewakuacja ludności
  • Operacje pokojowe i stabilizacyjne
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z JASTRZĘBIA-ZDROJU

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy