Kierunek dostępny też na wydziale: BARTOSZYCE, JAWORZNO

Specjalność wojskowa

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Wiążesz swoją przyszłość zawodową z polskimi siłami zbrojnymi lub instytucjami, których zadaniem jest zapewnienie  bezpieczeństwa w kraju? Ta specjalność jest dla Ciebie. Uzyskaj wiedzę i umiejętności związaną z koncepcją obronności, systemu obrony państwa oraz funkcji sił zbrojnych w systemie obrony państwa. Zdobądź przygotowanie do pełnienia służby wojskowej w kadrach zawodowych Sił Zbrojnych RP m.in. w korpusie oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych oraz szeregowych zawodowych. Zapraszamy Cię na specjalność wojskową, która przygotuje Cię pod kątem merytorycznym do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego! Studia dedykowane są zarówno dla kandydatów na żołnierzy jak i czynnych wojskowych, którzy chcieliby poszerzyć swoja wiedzę i podnieść kompetencje potrzebne do awansu zawodowego!

Absolwent studiów Bezpieczeństwo publiczne na Specjalności wojskowej jest przygotowany do pracy:

 • we wszystkich jednostkach Wojska Polskiego,
 • w instytucjach państwowych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

Podejmując studia na Specjalności wojskowej student zdobędzie:

 • wiedzę na temat istoty oraz miejsca i roli wojska w systemie bezpieczeństwa publicznego oraz zasadnicze zagrożenia tego bezpieczeństwa,
 • wiedzę na temat organizacyjno-prawnych aspektów funkcjonowania systemów bezpieczeństwa i wojska polskiego, również w aspekcie działań rozpoznawczych, obronnych, ochronnych i zabezpieczających systemy i podsystemy obrony państwa oraz wielopłaszczyznowe powiązania pomiędzy nimi, uwzględniając elementy zabezpieczenia mobilizacyjnego, zabezpieczania przegrupowania i uzupełniania wojsk, działań obronnych i ochronnych,
 • wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie wiedzy o wojsku polskim, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych ,
 • wiedzę na temat funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w zakresie ochrony i obrony obiektów, osób i mienia, rozpoznawania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania, przeprowadzania akcji ratunkowych, uwzględniając uwarunkowanie technologiczne, infrastrukturalne, prawne i organizacyjne,
 • wiedzę na temat przepisów i zasad używania broni palnej, zasady bezpieczeństwa posługiwania się bronią palną krótką i długą oraz na temat podstawowych elementów taktyki strzeleckie,
 • wiedzę na temat taktyki działań militarnych i operacji wojskowych ze szczególnym uwzględnieniem operacji pokojowych i stabilizacyjnych wraz z ich zabezpieczeniem logistycznym,
 • wiedzę na temat procedur i taktyki wojskowej w aspekcie likwidacji skutków uderzeń nieprzyjaciela, zwalczania grup dywersyjnych, podejmowania walki partyzanckiej oraz odpierania ataków nieprzyjaciela,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu militarnych aspektów bezpieczeństwa w celu analizowania i interpretowania wielopłaszczyznowych problemów,
 • umiejętność analizowania i stosowania procedury działań na wypadek realnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w określonej sytuacji i na określonym stanowisku, wykorzystując dostępne dane i środki,
 • umiejętność kierowania procesami przegrupowywania wojsk, realizacji zaopatrzenia materiałowo-technicznego i zabezpieczenia mobilizacyjnego,
 • umiejętność określenia zakresu podmiotowego i przedmiotowego bezpieczeństwa publicznego oraz scharakteryzowania systemu kierowania obroną, samoobroną, zabezpieczeniem i uzupełnieniem wojsk.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności wojskowej

 • Dowodzenie
 • Operacje pokojowe i stabilizacyjne
 • Ostrzeganie, alarmowanie i ewakuacja ludności
 • Podstawy prawne służby wojskowej
 • Współczesne konflikty zbrojne
 • Militarne aspekty bezpieczeństwa państwa
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z JASTRZĘBIA-ZDROJU

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy