Bezpieczeństwo Ekologiczne

kształcenie będzie uruchomione po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

STUDIA I STOPNIA

OPIS KIERUNKU

BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE

Realizacja bezpieczeństwa w szerokim znaczeniu tego pojęcia nie jest możliwa bez troski o jeden z najbardziej wrażliwych aspektów naszego życia – bez troski o środowisko, w którym żyjemy. Bezpieczeństwo ekologiczne to termin obejmujący relacje pomiędzy człowiekiem (grupą ludzi) a środowiskiem przyrodniczym. Tak ogólne sformułowanie daje duże pole do działania specjalistów z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego. Przedmiotem kierunku studiów Bezpieczeństwo ekologiczne z jednej strony jest zabezpieczenie środowiska naturalnego przed takim jego użytkowaniem i degradacją, które może zagrażać istnieniu ludzi i społeczeństw. Z drugiej strony koncentruje się na ochronie zdrowia ludności i zrównoważonym rozwoju z uwzględnieniem obiegu zasobów naturalnych i źródeł energii odnawialnej – eliminowanie wzmagających się zmian środowiska naturalnego. Kierunek Bezpieczeństwo ekologiczne jest odpowiedzią na głośne wołanie planety i wszystkich jej mikro- i makrosystemów o szacunek i ochronę.

Nasze Bezpieczeństwo ekologiczne jest kierunkiem o charakterze zawodowym, kształcącym studentów oraz organizującym im możliwości osobistego rozwoju i twórczego działania w różnych dziedzinach aktywności społecznej, związanych z wszechstronną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego, wiedzą interdyscyplinarną oraz rozumieniem złożonych mechanizmów funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie.

Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo ekologiczne jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu funkcjonowania systemów przyrodniczych oraz oceny zagrożeń i skutków działań człowieka dla środowiska przyrodniczego, połączone z wiedzą merytoryczną z zakresu ekologii, bioróżnorodności, ekosystemu oraz zagrożeń cywilizacyjnych i środowiskowych. Studenci zdobędą kompetencje w zakresie profesjonalnego zajmowania się przedsiębiorczością, rozwiną naturalną potrzebę samorozwoju, rozwiną wrażliwość etyczną oraz ukształtują umiejętności komunikacji społecznej.

Bezpieczeństwo ekologiczne jako kierunek studiów porusza zagadnienia:

 • bioróżnorodności i jej przemiany,
 • ekosystemu – jego struktury i funkcji,
 • systemów bezpieczeństwa ekologicznego,
 • międzynarodowych organizacji ekologicznych,
 • zagrożeń cywilizacyjnych i środowiskowych,
 • chemicznych zagrożeń środowiska,
 • zarządzania kryzysowego.

Kierunek Bezpieczeństwo ekologiczne został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się kształtowaniem takich stosunków przyrodniczych i społecznych w obrębie biosfery naszej planety, które zapewniłyby jej wewnętrzną równowagę i dalszy bezpieczny rozwój. Jeśli jesteś osobą wrażliwą na globalne zagrożenia, zaangażowaną w troskę o przyrodę i masz postawę proekologiczną, a do tego chciałbyś/chciałabyś rozwijać się i pogłębiać własną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego – ten kierunek jest dla Ciebie!

SPECJALNOŚCI

na kierunku BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE w Jastrzębiu-Zdroju

EDYCJA 2020/2021

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo ekologiczne otrzymają podczas realizacji programu studiów wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych a także  umiejętności wykorzystania ich w pracy zawodowej. W trakcie studiów opanują podstawową wiedzę leżącą u podstaw dokonywania obserwacji zjawisk i procesów w organizacji oraz przeciwdziałania zagrożeniom i zapewniania bezpieczeństwa ekologicznego państwa.

Absolwenci tego kierunku będą dysponować szeregiem niezbędnych kompetencji z obszarów bezpieczeństwa ekologicznego i narodowego, m.in.:

 • kompetencje menadżerskie i przywódcze;
 • kompetencje analityczne;
 • kompetencje przedsiębiorcze (w obszarze inicjonowania działań na rzecz interesu publicznego, w zakresie działań związanych z problematyką bezpieczeństwa);
 • kompetencje społeczne, socjotechniczne (zdolność przewodzenia, organizowania ludzi i budowania zwartych zespołów w tym obszarze, negocjowania, umiejętność współpracy w środowisku zawodowym oraz lokalnym);
 • kompetencje prakseologiczne (skuteczność podejmowanych działań, a zwłaszcza w obszarze prognozowania, projektowania, planowania, organizowania czy też kontroli i oceny aspektów psychologicznych oraz podejmowanych inicjatyw społecznych);
 • kompetencje techniczno-informacyjne (korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych i środków multimedialnych).

Przyszły absolwent kierunku bezpieczeństwo ekologiczne będzie:

 • dysponował wiedzą i podstawowymi umiejętnościami dotyczącymi prognozowania, diagnozowania i analizowania stanu bezpieczeństwa ekologicznego narodowego i międzynarodowego;
 • specjalistąo wysokich kwalifikacjach zawodowych – organizatorem, strategiem i promotorem, kreatorem skutecznego działania;
 • posiadał wiedzęz zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa;
 • znał istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania;
 • znał zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce i UE;
 • umiał rozwiązywać problemy zawodowe.

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo ekologiczne znajdą zatrudnienie w:

 • administracji państwowej (w tym w sztabach kryzysowych);
 • służbach ochrony przyrody i lasów państwowych;
 • instytucjach zajmujących się ochroną środowiska;
 • sztabach kryzysowych;
 • rafineriach ropy i gazu;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem instalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła energii;
 • firmach doradztwa ekoenergetycznego;
 • firmach związanych z uprawami roślin energetycznych;
 • firmach zajmujących się produkcją paliw z biomasy.

EDYCJA 2020/2021

Studia stacjonarne

Jednorazowo
4300zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
2200zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
380zł
Za miesiąc z góry

Studia niestacjonarne

Jednorazowo
4100zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
2000zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
350zł
Za miesiąc z góry

Edycja 2020/2021

[/vc_column]
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z JASTRZĘBIA-ZDROJU

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy