BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE
Studia licencjackie (I stopnia)
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

kształcenie będzie uruchomione po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

OPIS KIERUNKU

BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE

Realizacja bezpieczeństwa w szerokim znaczeniu tego pojęcia nie jest możliwa bez troski o jeden z najbardziej wrażliwych aspektów naszego życia – bez troski o środowisko, w którym żyjemy. Bezpieczeństwo ekologiczne to termin obejmujący relacje pomiędzy człowiekiem (grupą ludzi) a środowiskiem przyrodniczym. Tak ogólne sformułowanie daje duże pole do działania specjalistów z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego. Przedmiotem kierunku studiów Bezpieczeństwo ekologiczne z jednej strony jest zabezpieczenie środowiska naturalnego przed takim jego użytkowaniem i degradacją, które może zagrażać istnieniu ludzi i społeczeństw. Z drugiej strony koncentruje się na ochronie zdrowia ludności i zrównoważonym rozwoju z uwzględnieniem obiegu zasobów naturalnych i źródeł energii odnawialnej – eliminowanie wzmagających się zmian środowiska naturalnego. Kierunek Bezpieczeństwo ekologiczne jest odpowiedzią na głośne wołanie planety i wszystkich jej mikro- i makrosystemów o szacunek i ochronę.

Nasze Bezpieczeństwo ekologiczne jest kierunkiem o charakterze zawodowym, kształcącym studentów oraz organizującym im możliwości osobistego rozwoju i twórczego działania w różnych dziedzinach aktywności społecznej, związanych z wszechstronną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego, wiedzą interdyscyplinarną oraz rozumieniem złożonych mechanizmów funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie.

Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo ekologiczne jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu funkcjonowania systemów przyrodniczych oraz oceny zagrożeń i skutków działań człowieka dla środowiska przyrodniczego, połączone z wiedzą merytoryczną z zakresu ekologii, bioróżnorodności, ekosystemu oraz zagrożeń cywilizacyjnych i środowiskowych. Studenci zdobędą kompetencje w zakresie profesjonalnego zajmowania się przedsiębiorczością, rozwiną naturalną potrzebę samorozwoju, rozwiną wrażliwość etyczną oraz ukształtują umiejętności komunikacji społecznej.

Bezpieczeństwo ekologiczne jako kierunek studiów porusza zagadnienia:

 • bioróżnorodności i jej przemiany,
 • ekosystemu – jego struktury i funkcji,
 • systemów bezpieczeństwa ekologicznego,
 • międzynarodowych organizacji ekologicznych,
 • zagrożeń cywilizacyjnych i środowiskowych,
 • chemicznych zagrożeń środowiska,
 • zarządzania kryzysowego.

Kierunek Bezpieczeństwo ekologiczne został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się kształtowaniem takich stosunków przyrodniczych i społecznych w obrębie biosfery naszej planety, które zapewniłyby jej wewnętrzną równowagę i dalszy bezpieczny rozwój. Jeśli jesteś osobą wrażliwą na globalne zagrożenia, zaangażowaną w troskę o przyrodę i masz postawę proekologiczną, a do tego chciałbyś/chciałabyś rozwijać się i pogłębiać własną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego – ten kierunek jest dla Ciebie!

SPECJALNOŚCI

na kierunku BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE w Jastrzębiu-Zdroju

EDYCJA 2020/2021

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo ekologiczne otrzymają podczas realizacji programu studiów wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych a także  umiejętności wykorzystania ich w pracy zawodowej. W trakcie studiów opanują podstawową wiedzę leżącą u podstaw dokonywania obserwacji zjawisk i procesów w organizacji oraz przeciwdziałania zagrożeniom i zapewniania bezpieczeństwa ekologicznego państwa.

Absolwenci tego kierunku będą dysponować szeregiem niezbędnych kompetencji z obszarów bezpieczeństwa ekologicznego i narodowego, m.in.:

 • kompetencje menadżerskie i przywódcze;
 • kompetencje analityczne;
 • kompetencje przedsiębiorcze (w obszarze inicjonowania działań na rzecz interesu publicznego, w zakresie działań związanych z problematyką bezpieczeństwa);
 • kompetencje społeczne, socjotechniczne (zdolność przewodzenia, organizowania ludzi i budowania zwartych zespołów w tym obszarze, negocjowania, umiejętność współpracy w środowisku zawodowym oraz lokalnym);
 • kompetencje prakseologiczne (skuteczność podejmowanych działań, a zwłaszcza w obszarze prognozowania, projektowania, planowania, organizowania czy też kontroli i oceny aspektów psychologicznych oraz podejmowanych inicjatyw społecznych);
 • kompetencje techniczno-informacyjne (korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych i środków multimedialnych).

Przyszły absolwent kierunku bezpieczeństwo ekologiczne będzie:

 • dysponował wiedzą i podstawowymi umiejętnościami dotyczącymi prognozowania, diagnozowania i analizowania stanu bezpieczeństwa ekologicznego narodowego i międzynarodowego;
 • specjalistąo wysokich kwalifikacjach zawodowych – organizatorem, strategiem i promotorem, kreatorem skutecznego działania;
 • posiadał wiedzęz zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa;
 • znał istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania;
 • znał zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce i UE;
 • umiał rozwiązywać problemy zawodowe.

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo ekologiczne znajdą zatrudnienie w:

 • administracji państwowej (w tym w sztabach kryzysowych);
 • służbach ochrony przyrody i lasów państwowych;
 • instytucjach zajmujących się ochroną środowiska;
 • sztabach kryzysowych;
 • rafineriach ropy i gazu;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem instalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła energii;
 • firmach doradztwa ekoenergetycznego;
 • firmach związanych z uprawami roślin energetycznych;
 • firmach zajmujących się produkcją paliw z biomasy.

Edycja 2020/2021

EDYCJA 2020/2021

Studia stacjonarne

Jednorazowo
4300zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
2200zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
380zł
Za miesiąc z góry

Studia niestacjonarne

Jednorazowo
4100zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
2000zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
350zł
Za miesiąc z góry
 1. Ogólne Zasady Bonów Edukacyjnych
 2. Regulamin Bonu Edukacyjnego “Kursant”
 3. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Karnet OPEN”
 4. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Dla Najlepszych Maturzystów”
 5.  Regulamin Bonu Edukacyjnego „Dla Partnerów WSB”
 6. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Służby mundurowe górą”
 7. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Poleć Uczelnię”
 8. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Sam zdecyduj kiedy nie płacisz!”
 9. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Współpraca popłaca!”
 10. Regulamin Bonu Edukacyjnego dla kandydatów ze szkoły partnerskiej Liceum Policyjnego AS w Sosnowcu
 11. Regulamin Bonu Edukacyjnego „500 zł zniżki w opłatach za studia dla Absolwentów Szkół partnerskich” 
 12. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Z rodziną raźniej” 
 13. Regulamin Bonu Edukacyjnego “Dokończ to, co zacząłeś”
 14. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Grant na Start”
 15. Regulamin Bonu Edukacyjnego „WSB z wdzięcznością dla żołnierzy WOT za zaangażowanie w walce z epidemią”
 16. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Pierwszaku! Weź zaoszczędź!”
 17. Regulamin Bonu Edukacyjnego „W OSP pracujesz w WSB zyskujesz” 
 18. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Trenujesz-zyskujesz” 500 zł dla aktywnych
 19. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Your profit” 
 20. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Wpisowe na START 0 zł!” 
 21. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Samorządowiec”
 22. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Nigdy nie jest za późno”
 23. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Klasy mundurowe górą” 
 24. Regulamin Bonu Edukacyjnego dla absolwentów i uczniów szkoły partnerskiej Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini 
 25. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Im wcześniej tym lepiej”
 26. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Masz moc” 
 27. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Oferta Last Minute!” 
 28. Regulamin Bonu Edukacyjnego„Zniżka w opłatach za studia dla harcerek i harcerzy należących do ZHR”  
 29. Regulamin Bonu Edukacyjnego„Zniżka w opłatach za studia dla harcerek i harcerzy należących do ZHP” 
[/vc_column]
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z JASTRZĘBIA-ZDROJU

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy