Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: Handel ludźmi

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności zna formy handlu ludzi w odniesieniu do prawa polskiego oraz międzynarodowego. Posiada umiejętności pracy z ofiarą i sprawcą handlu ludźmi w odniesieniu do wiedzy na temat stresu traumatycznego. Dysponuje predyspozycjami związanymi z przeciwdziałaniem przestępczości zorganizowanej w odniesieniu do handlu ludźmi.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Handel ludźmi

  • Formy handlu ludźmi
  • Przesłuchania ofiary handlu ludźmi
  • Wybrane zagadnienia wiktymologii
  • Zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi
  • Zorganizowana przestępczość handlu ludźmi

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy