Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, BARTOSZYCE

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Pedagogika rodziny to dziedzina naukowa, która zajmuje się badaniem i analizą relacji rodzinnych oraz procesów wychowania i edukacji w rodzinie. Pedagogika rodziny koncentruje się na badaniu rodziny jako systemu społecznego, w którym dzieci uczą się różnych wartości, norm i zachowań, a także kształtują swoją tożsamość i osobowość. Celem pedagogiki rodziny jest rozwijanie świadomości rodziców na temat roli, jaką odgrywają w życiu swoich dzieci oraz nauczanie ich skutecznych technik i metod wychowawczych. W pedagogice rodzinnej skupia się się na poszukiwaniu sposobów na to, jak zapewnić dzieciom zdrowe i harmonijne środowisko rodzinne, w którym będą mogły rozwijać swoje umiejętności i talenty. Pedagogika rodziny bada różne aspekty relacji rodzinnych, takie jak komunikacja, relacje interpersonalne, zachowania wychowawcze, role rodzinne, kultura rodzinna oraz różne problemy, jakie mogą wystąpić w rodzinie, takie jak przemoc domowa czy uzależnienia. Celem badań jest zrozumienie tych procesów oraz opracowanie skutecznych narzędzi i metod, które pomogą rodzicom w wychowaniu swoich dzieci.

Asystent osoby starszej natomiast to osoba, która pomaga starszym ludziom w codziennych czynnościach oraz zapewnia im wsparcie emocjonalne i towarzyskie. Praca asystenta osoby starszej jest bardzo ważna, ponieważ wiele starszych osób wymaga pomocy w codziennych czynnościach, a jednocześnie często czują się samotne i izolowane.

Podejmując studia na specjalności Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej student zdobędzie:

 • wiedzę na temat źródeł prawa rodzinnego oraz podstaw prawnych regulujących organizację pomocy rodzinie i osobie starszej,
 • wiedzę psychologiczną na temat funkcjonowania osoby starszej,
 • wiedzę na temat zasad działania opiekuńczego w różnych zakresach opieki,
 • wiedzę na temat zasad i norm etycznych, szczególnie w zakresie pedagogiki rodziny i pracy z osobami starszymi, uwzględniając różnorodne uwarunkowania pracy,
 • wiedzę o podstawowym środowisku wychowawczym, rodzinie oraz o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach,
 • umiejętność wyboru metody i techniki opieki domowej nad osobami starszymi w różnych sytuacjach w relacji z ich potrzebami oraz potrzebami rodzin,
 • umiejętność nowoczesnego planowania i organizowania pracy opiekuńczej z uwzględnieniem podejścia do jednostki oraz struktur grupowych,
 • umiejętność rozpoznawania emocji innych ludzi oraz analizowania ich źródła i skutków, szczególnie w kontekście wpływu na funkcjonowanie osób starszych i ich rodzin oraz skutecznej współpracy,
 • umiejętność konstruowania planu pracy z osobą starszą i jej rodzin w zakresie przygotowania i organizowania zajęć aktywizujących,
 • umiejętność współpracy z instytucjami realizującymi opiekę i wsparcie rodzin i osób starszych,
 • umiejętność diagnozowania potencjalnych zagrożeń rozwoju i funkcjonowania rodziny w różnych strefach życia.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Pedagogika rodziny – asystent rodziny
i osoby starszej

 • Empatia – umiejętności współodczuwania
 • Komunikacja w sytuacji pomagania i opieki
 • Metody terapii osób starszych
 • Plan pracy z osobą starszą i jej rodziną
 • Etyczne i prawne aspekty pracy asystenta rodziny
 • Techniki twórczego myślenia
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy