Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, BARTOSZYCE

Specjalność: Animacja rozwoju osobistego – coaching, mentoring i tutoring

STUDIA I STOPNIA

Absolwent specjalności animacja rozwoju osobistego – coaching, mentoring i tutoring wykazuje się empatią i zrozumieniem dla drugiej osoby. Potrafi skutecznie motywować do samodoskonalenia podopiecznego, wprowadzania zmian w jego życiu oraz odkrywania niewykorzystanego potencjału. Podczas toku studiów zdobył wiedzę pozwalającą mu na skuteczne analizowanie i interpretowanie problemów w animacji rozwoju osobistego, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań. Posiada kompetencje społeczne i świadomość etycznego wymiaru pracy z drugim człowiekiem. Planuje pracę z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do jednostki oraz struktur grupowych.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Animacja rozwoju osobistego – coaching, mentoring i tutoring

  • Wprowadzenie do coachingu
  • Motywacja i uczenie się
  • Praca z klientem w coachingu, mentoringu i tutoringu
  • Rozwój kompetencji coacha, mentora, tutora
  • Warsztaty pracy coacha
  • Warsztaty pracy mentora i tutora
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy