Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: Specjalność wojskowa

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Podczas studiów na Specjalności wojskowej zdobędziesz przygotowanie pod kątem merytorycznym niezbędne do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego. Podczas studiów poznasz zasady logistyki wojskowej, jak również militarne aspekty bezpieczeństwa lokalnego i międzynarodowego. Podczas studiowania zdobędziesz wiedzę z zakresu dowodzenia, logistyki wojskowej, militarnych aspektów bezpieczeństwa państwa, operacji pokojowych i stabilizacyjnych, ostrzegania, alarmowania i ewakuacji ludności, współczesnych konfliktów zbrojnych, zarządzania w sytuacjach zagrożenia życia oraz zasad użycia broni palnej. Jeśli interesuje Cię tematyka przygotowania wojskowego w zakresie wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych – to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie! Jesteś czynnym żołnierzem i pragniesz awansu? a może dopiero chcesz związać się z armią? Niezależnie, którą z tych opcji wybrałeś zapraszamy Ciebie do studiowania na specjalności wojskowej, która przygotuje Cię do pełnienia służby w szeregach Wojska Polskiego!

Absolwent studiów Bezpieczeństwo narodowe na Specjalności wojskowej jest przygotowany do pracy:

 • we wszystkich jednostkach Wojska Polskiego.

Podejmując studia na Specjalności Wojskowej student zdobędzie:

 • wiedzę na temat istoty oraz miejsca i roli wojska w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz zasadnicze zagrożenia tego bezpieczeństwa,
 • wiedzę na temat organizacyjno-prawnych aspektów funkcjonowania systemów bezpieczeństwa i wojska polskiego, również w aspekcie działań rozpoznawczych, obronnych, ochronnych i zabezpieczających systemy i podsystemy obrony państwa oraz wielopłaszczyznowe powiązania pomiędzy nimi, uwzględniając elementy zabezpieczenia mobilizacyjnego, zabezpieczania przegrupowania i uzupełniania wojsk, działań obronnych i ochronnych,
 • wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie wiedzy o wojsku polskim, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych,
 • wiedzę na temat funkcjonowania systemu bezpieczeństwa w zakresie ochrony i obrony obiektów, osób i mienia, rozpoznawania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania, przeprowadzania akcji ratunkowych, uwzględniając uwarunkowanie technologiczne, infrastrukturalne, prawne i organizacyjne,
 • wiedzę na temat przepisów i zasad używania broni palnej, zasady bezpieczeństwa posługiwania się bronią palną krótką i długą oraz na temat podstawowych elementów taktyki strzeleckiej,
 • wiedzę na temat taktyki działań militarnych i operacji wojskowych ze szczególnym uwzględnieniem operacji pokojowych i stabilizacyjnych wraz z ich zabezpieczeniem logistycznym,
 • wiedzę na temat procedur i taktyki wojskowej w aspekcie likwidacji skutków uderzeń nieprzyjaciela, zwalczania grup dywersyjnych, podejmowania walki partyzanckiej oraz odpierania ataków nieprzyjaciela,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu militarnych aspektów bezpieczeństwa w celu analizowania i interpretowania wielopłaszczyznowych problemów,
 • umiejętność analizowania i stosowania procedury działań na wypadek realnego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego w określonej sytuacji i na określonym stanowisku, wykorzystując dostępne dane i środki,
 • umiejętność kierowania procesami przegrupowywania wojsk, realizacji zaopatrzenia materiałowo-technicznego i zabezpieczenia mobilizacyjnego,
 • umiejętność określenia zakresu podmiotowego i przedmiotowego bezpieczeństwa narodowego oraz scharakteryzowania systemu kierowania obroną, samoobroną, zabezpieczeniem i uzupełnieniem wojsk.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Specjalność wojskowa:

 • Dowodzenie
 • Operacje pokojowe i stabilizacyjne
 • Ostrzeganie, alarmowanie i ewakuacja ludności
 • Podstawy prawne służby wojskowej
 • Współczesne konflikty zbrojne
 • Militarne aspekty bezpieczeństwa państwa
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy