Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: Specjalność wojskowa

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Kandydat na tej specjalności jest przygotowany pod kątem merytorycznym do zawodu wojskowego. Pozna działanie logistyki wojskowej, jak również militarne aspekty bezpieczeństwa lokalnego i międzynarodowego.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Narodowe o specjalności wojskowej na studiach I stopnia ma wiedzę i umiejętności
z zakresu dowodzenia, logistyki wojskowej, militarnych aspektów bezpieczeństwa państwa, operacji pokojowych i stabilizacyjnych, ostrzegania, alarmowania i ewakuacji ludności, współczesnych konfliktów zbrojnych, zarządzania
w sytuacjach zagrożenia życia oraz zasad użycia broni palnej. Absolwent posiada rozwinięte kompetencje społeczne,
jest świadomy etycznego wymiaru pracy w służbach wojskowych, jest przygotowany do współpracy w grupie.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Specjalność wojskowa:

  • Podstawy prawne służby wojskowej
  • Współczesne konflikty zbrojne
  • Wyszkolenie strzeleckie

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy