Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: Neurodydaktyka w edukacji dla bezpieczeństwa

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Jesteś pracownikiem administracyjnym? Pracujesz w służbach państwowych? Chciałbyś podjąć się nowego zajęcia i uważasz, że posiadasz niezbędne cechy do pracy w centrach zarządzania kryzysowego? Jesteś nauczycielem przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa i chcesz zdobyć nowe umiejętności i opanować nowe innowacyjne metody uczenia? Jeśli temat bezpieczeństwa nie jest Ci obojętny i jesteś zdania, że warto zdobyć dodatkowe wykształcenie w tym obszarze to specjalność Neurodydaktyka w edukacji dla bezpieczeństwa jest dla Ciebie.

W trakcie studiów poza tematyką bezpieczeństwa poznasz procesy przetwarzania informacji przez mózg oraz psychologiczne prawidłowość nauczania i uczenia się, a także strategie i teorie neurodydaktyki. Proces uczenia i zapamiętywania nie będzie dla Ciebie tajemnicą.

Po uzyskaniu wykształcenia w zakresie bezpieczeństwa, będziesz mógł podjąć zatrudnienie w instytucjach administracji, których głównym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo społeczeństwa. Inną możliwością jest prowadzenie warsztatów i przekazywanie wiedzy na temat współczesnych zagrożeń i sposobów ochrony przed nimi w ciekawy i innowacyjny sposób.

Po ukończeniu studiów na specjalności Neurodydaktyka w edukacji dla bezpieczeństwa

  • Wyróżniasz się wiedzą o budowie i funkcjonowaniu mózgu w procesie uczenia się i zapamiętywania
  • Wiesz jakie są psychologiczne prawidłowości nauczania i uczenia się
  • Znasz oddziaływanie nowych technologii kształcenia na pracę mózgu
  • Wiesz jak zastosować metody i technik wywierania wpływu na pracę mózgu
  • Znasz teoretyczne podstawy kształcenia i neuronauki
  • Jesteś gotów do podejmowania różnych wyzwań zawodowych

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Neurodydaktyka w edukacji dla bezpieczeństwa

  • Kształcenie świadomości uczenia się
  • Nowe technologie kształcenia a mózg
  • Psychologiczne prawidłowości nauczania i uczenia się
  • Strategie i teorie kształcenia

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy