Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: Detektywistyka i wywiad gospodarczy

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Detektywistyka i wywiad gospodarczy jest specjalnością skierowaną do osób, które lubią poszukiwać odpowiedzi na trudne pytania i rozwiązywać skomplikowane zagadki. Jeśli jesteś skrupulatny i dokładny, a w przyszłości chciałbyś zajmować się odnajdywaniem sprawców przestępstw gospodarczych i kryminalnych – to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie. Podejmując studia na specjalności Detektywistyka i wywiad gospodarczy zdobędziesz wiedzę jak prawidłowo przeprowadzać dochodzenia i śledztwa w sytuacjach podejrzenia przestępstw, oszustw, wyłudzeń czy korupcji. Dowiesz się jak pozyskiwać informację  z różnych źródeł oraz w jaki sposób je gromadzić, analizować i wyciągać z nich prawidłowe wnioski. Poznasz prawo dotyczące prowadzania działalności gospodarczej oraz metody i techniki monitorowania konkurencji i badania rynku, w celu zapobiegania nieprawidłowości pojawiających się w szeroko pojętej gospodarce. Nie wiesz od czego zacząć? Studia na specjalności Detektywistyka i wywiad gospodarczy będą właściwym początkiem Twojej kariery. Praca w służbach śledczych Policji lub innych jednostkach wywiadowczych może być Twoją drogą! Dołącz do grona zadowolonych studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i zdobądź niezwykle cenne kwalifikacje!

 

Absolwent studiów Bezpieczeństwo narodowe na specjalności Detektywistyka i wywiad gospodarczy jest przygotowany do pracy:

 • w służbach kryminalnych Policji,
 • w służbach specjalnych takich jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadowcza czy Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • W wywiadowniach gospodarczych, firmach windykacyjnych oraz detektywistycznych.

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Detektywistyka i wywiad gospodarczy student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu podstawowej terminologii dotyczącej zagadnień z zakresu detektywistyki i wywiadu, odnoszących się do działań operacyjnych, ich charakterystyki, uwarunkowań i zagrożeń,
 • wiedzę z zakresu uwarunkowania metodyki wywiadowczej, szczególnie w odniesieniu do działań operacyjnych z uwzględnieniem wiedzy z zakresu psychologii emocji i psychologii sądowej,
 • wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w działaniach detektywistyczno-wywiadowczych,
 • wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie detektywistyki i wywiadu, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych,
 • wiedzę na temat zasad i norm etycznych w zakresie detektywistyki i wywiadu oraz działań służących pozyskiwaniu informacji osobowych i gospodarczych,
 • wiedzę na temat różnorodnych technik manipulacji psychologicznej oraz sposobów wywierania wpływu na innych, szczególnie w zakresie działań wywiadowczych, a także technik skutecznego spostrzegania i zapamiętywania,
 • wiedzę na temat zasad komunikacji interpersonalnej i społecznej, wykorzystując wiedzę z wywiadu i detektywistyki, także w zakresie pozyskiwania informacji, socjotechnik oraz zarządzania ryzykiem w pracy wywiadowczej,
 • wiedzę z zakresu metodyki, typowych zadań, norm i procedur stosowanych w różnych działaniach detektywistyczno-wywiadowczych,
 • wiedzę z zakresu podstawowych przepisów i uregulowań prawnych w zakresie pracy detektywa oraz teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu metodyki pracy operacyjnej,
 • wiedzę na temat kryteriów służących wyodrębnianiu zagrożeń w pracy detektywa i wywiadowcy, szczególnie w zakresie działań operacyjnych, wykorzystywania socjotechnik i pozyskiwania informacji,
 • umiejętność dokonania obserwacji w zakresie działań detektywistycznych i wywiadowczych oraz dokonania analizy działań o charakterze przestępczym, uwzględniając uwarunkowania osobowościowe, środowiskowe i społeczne,
 • umiejętność analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań,
 • umiejętność planowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów sytuacyjnych oraz uwarunkowań w pracy wywiadowczej,
 • umiejętność stosowania różnorodnych technik, narzędzi i aparatury badawczej oraz metod, procedur i specjalistycznych umiejętności do realizacji zadań praktycznych związanych z zakresem detektywistyki i wywiadu.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności DETEKTYWISTYKA I WYWIAD GOSPODARCZY

 • Taktyka i techniki pracy detektywa
 • Warsztaty kompetencji analitycznych
 • Zarządzanie ryzykiem w pracy detektywa i wywiadowcy
 • Analiza logiczna w pracy detektywa
 • Psychologia emocji
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy