Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: Antyterroryzm

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po ukończeniu studiów na specjalności Antyterroryzm staniesz się fachowcem poszukiwanym na rozwijającym się rynku bezpieczeństwa i ochrony. Będziesz mógł podjąć pracę zarówno w agencjach państwowych, firmach prywatnych jak i w administracji publicznej zajmującej się prewencją antyterrorystyczną, takich jak:

 • sztaby zarządzania kryzysowego
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Policja
 • Straż Graniczna

PROFIL ABSOLWENTA

Po ukończeniu specjalności Antyterroryzm:

 • wyróżniasz się kompetencjami przywódczymi;
 • wiesz jak przeciwdziałać terroryzmowi;
 • potrafisz działać etycznie i odpowiedzialnie;
 • znasz prawo z zakresu antyterroryzmu;
 • wiesz jak skutecznie komunikować się z ludźmi;
 • posługujesz się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia  Językowego Rady Europy;
 • znasz specjalistyczny język obcy – potrafisz porozumieć się z międzynarodowymi jednostkami odpowiedzialnymi za prewencję terrorystyczną;
 • możesz podjąć pracę jako specjalista ds. bezpieczeństwa w sektorze prywatnym i jednostkach administracji publicznej.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności ANTYTERRORYZM

 • Historia terroryzmu
 • Psychologia terroryzmu
 • Terroryzm międzynarodowy
 • Superterroryzm i terroryzm millenarystyczny

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy