Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GLIWICEJASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Specjalność: Psychologia w biznesie i zarządzaniu

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Przedsiębiorczość oraz odpowiednie twarde kwalifikacje są bardzo istotne w prowadzeniu biznesu. Niemniej jednak równie istotne są tak zwane miękkie kwalifikacje dotyczące umiejętności odpowiedniej komunikacji, zarządzania kadrą, określanie strategii oraz odpowiedniego podziału zadań odnośnie do kompetencji zespołu, w celu podniesienia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Celem studiów jest osiągnięcie teoretycznego i praktycznego wsparcia dla osób chcących kierować w przyszłości zespołem ludzkim, grupą projektową. Studia umożliwiają zdobycie odpowiednich kwalifikacji oraz wiedzy z zakresu kierowania zespołem, team-workingu oraz zasad liderowania i motywowania pracowników.

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent kierunku Psychologia o specjalności psychologia w biznesie i zarządzaniu na studiach I stopnia ma wiedzę
i umiejętności
z zakresu psychologii biznesu, podstaw zarządzania, podejmowania decyzji i zarządzania zmianą. Potrafi wyjaśnić i przeprowadzić proces kadrowy, zarządzać projektami i strategiami. Absolwent jest gotowy do współpracy z otoczeniem, posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugim człowiekiem.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności PSYCHOLOGIA W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU

  • Podstawy zarządzania
  • Psychologia biznesu
  • Psychologia decyzji i zarządzania zmianą
  • Psychologia pracy i organizacji
  • Psychologia procesów kadrowych

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GIŻYCKA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy