Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GLIWICEJASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Specjalność: Psychologia kliniczna

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Psychologia kliniczna to studia dla osób kochających pracę z drugim człowiekiem i nie bojących się wyzwań. Na studiach poznasz techniki rehabilitacji psychologicznej i terapii neuropsychologicznej oraz wybrane podejścia terapeutyczne. Zdobytą wiedzę będziesz mógł wykorzystać pracując w szpitalach, klinikach oraz instytucjach zajmujących się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych, ośrodkach zajmujących się pomocą ludziom chorym somatycznie, firmach świadczących usługi psychoedukacyjne, szkołach, ośrodkach wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych i wsparcia kryzysowego, poradniach rodzinnych, małżeńskich i młodzieżowych, a także w policji, sądownictwie, więziennictwie oraz organizacjach pozarządowych i fundacjach nastawionych na profilaktykę zdrowotną i społeczną.

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent studiów na specjalności Psychologia kliniczna uzyska przygotowanie teoretyczne i kwalifikacje praktyczne do pracy w instytucjach, których zadaniem i celem jest diagnostyka, opiniowanie oraz oddziaływanie psychologiczne i społeczne wobec osób z różnymi problemami rozwojowymi, zdrowotnymi (zarówno somatycznymi jak i psychicznymi), a także wobec osób zdrowych w zakresie profilaktyki. Opanuje podstawowe umiejętności dotyczące kontaktu klinicznego, wyboru metod diagnostyki, terapii i innych form terapii psychologicznej wobec jednostki i otoczenia społecznego.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności PSYCHOLOGIA KLINICZNA

  • Komunikacja z chorym
  • Podstawy psychologii klinicznej
  • Pomoc psychologiczna w psychologii klinicznej
  • Profilaktyka i diagnostyka zaburzeń psychicznych i zachowania
  • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GIŻYCKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy