Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, SKOCZÓW

Specjalność: Psychologia zdrowia

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Jeśli w przyszłości chciałbyś pomagać ludziom, cierpiącym na różne choroby i dolegliwości, w powrocie do zdrowia i interesuje Cię wpływ naszej psychiki na kondycję ciała – to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie! Podczas studiów zdobedziesz wiedzę m.in z zakresu psychosomatyki, psychologii stresu i uzależnień. Dowiesz się jak czynniki psychologiczne wpływają na zdrowie oraz w jaki sposób opracowywać i wdrażać skuteczne strategie i programy promujące zdrowie. Poznasz zasady przeprowadzania badań w dziedzinie psychologii zdrowia obejmującej  szeroki zakres tematów, takich jak: zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne, profilaktyka i leczenie chorób, styl życia i zachowania zdrowotne, zarządzanie stresem, zdrowie reprodukcyjne, zdrowie dzieci i młodzieży, zdrowie osób starszych, czy też zdrowie w miejscu pracy. Będziesz przygotowany do pracy z drugim człowiekiem dzięki rozwinięciu swoich umiejętności społecznych.

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Psychologia zdrowia student zdobędzie:

 

 • wiedzę z zakresu podstawowych terminów z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz przyczyn i objawów chorób,
 • wiedzę dotyczącą zaburzeń psychicznych i problematyki zdrowia psychicznego, w tym również różnego rodzaju uzależnień,
 • wiedzę z zakresu podstawowych zagrożeń zdrowia i życia człowieka w medycynie psychosomatycznej, uwzględniając współczesne uwarunkowania psychoedukacyjne, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • wiedzę z zakresu problematyki projektowania i prowadzenia badań w psychologii zdrowia, emocji, uczuć, nastrojów, zdrowego stylu życia, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych,
 • wiedzę o psychometrycznych podstawach narzędzi badawczych i diagnostycznych, ich przeprowadzaniu i interpretacji wyników,
 • wiedzę z zakresu koncepcji psychologii emocji, motywacji, uczuć, różnic indywidualnych oraz psychologii poznawczej i możliwości wykorzystania koncepcji poznawczych w różnych dziedzinach psychologii,
 • wiedzę z zakresu biologii rozwoju, anatomii, fizjologii i neurologii istotną dla zrozumienia biologicznych podstaw zachowania człowieka,
 • wiedzę dotyczącą objawów definiowanych w psychopatologii ogólnej,
 • wiedzę na temat przyczyn, objawów oraz zasad postępowania leczniczego wobec poszczególnych zaburzeń psychicznych oraz istotnych dla psychologii zdrowia koncepcji antropologicznych,
 • umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy na temat skutecznych metod i narzędzi do realizacji zadań związanych z psychologicznym podejściem edukacyjnym,
 • umiejętność zidentyfikowania i dokonania analizy zaburzeń psychicznych i somatycznych oraz zaburzeń w terapii uzależnień, mających swoje podłoże fizjologiczne i psychologiczne,
 • umiejętność obserwowania, interpretowania i wyjaśniania ludzkich zachowań w kontekście wiedzy biologicznej, medycznej, w odniesieniu do sytuacji społecznej,
 • umiejętność wyjaśnienia mechanizmów powstawania objawów psychopatologicznych, psychosomatycznych w oparciu o wiedzę na temat procesów psychicznych,
 • umiejętność właściwego doboru źródeł i informacji z nich pochodzących, oraz dokonania oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, dzięki którym będzie potrafić zaplanować, przygotować i przeprowadzić badania empiryczne, a także dokonać analizy statystycznej i interpretacji wyników.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Psychologia zdrowia

 • Organizacja i prowadzenie grup wsparcia
 • Psychologia choroby, śmierci i żałoby
 • Psychologia stresu
 • Psychologia uzależnień
 • Medycyna psychosomatyczna
 • Psychologia emocji, uczuć i nastrojów
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GIŻYCKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy