Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, SKOCZÓW

Specjalność: Odnowa biologiczna, rehabilitacja i masaż

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Jeśli w przyszłości chciałbyś zajmować się prowadzeniem różnego rodzaju działań z zakresu odnowy biologicznej m.in masażu czy rehabilitacji – to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu różnych metod rehabilitacji m.in masażu, fizykoterapii, kinezyterapii czy fizjoterapii klinicznej. Poznasz zasady wykonywania poszczególnych form terapii wykorzystywanych w szeroko pojętej odnowie biologicznej, w sporcie, ale również możliwych do zastosowania w codziennym życiu. Dowiesz się jakie naturalne metody leczenia i rehabilitacji przynoszą najlepsze efekty i jak zastosować je w pracy z klientem. Rozwiniesz swoje umiejętności komunikacyjne niezbędne w pracy z drugim człowiekiem. W związku ze wzrostem świadomości dotyczącej regeneracji organizmu, specjaliści zajmujący się odnową biologiczną, są osobami poszukiwanymi na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Specjalność skierowana jest do osób interesujących się zdrowiem oraz metodami rehabilitacji i  regeneracji organizmu oraz takich, które chciałyby pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.

Podejmując studia na specjalności Odnowa biologiczna, rehabilitacja i masaż student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, budowy i funkcjonowania organizmu człowieka i fizjologii, w tym mechanizmów regulacji procesów fizjologicznych,
 • wiedzę z zakresu fizjoterapii i psychiatrii klinicznej, fizykoterapii i kinezyterapii oraz odnowy biologicznej i rehabilitacji,
 • wiedzę z zakresu funkcjonowania systemów odnowy biologicznej, fizjologii wysiłku, fizjoterapii klinicznej, metod fizykoterapii i rehabilitacji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanych procedur w gabinetach odnowy biologicznej, uwzględniając diagnozę stylu życia oraz zachowań żywieniowych,
 • wiedzę w stopniu zaawansowanym, na temat przeprowadzania zabiegów odnowy biologicznej dla osób w różnym wieku, charakteryzujących się indywidualnymi potrzebami,
 • wiedzę na temat fizjologii wysiłku, o systemie i wspomaganiu odnowy biologicznej, bezpieczeństwie przy zabiegach oraz w gabinetach odnowy biologicznej,
 • wiedzę z zakresu wybranych metod masażu i rehabilitacji, psychoterapii i technik relaksacyjnych, organizacji lecznictwa uzdrowiskowego oraz fizjoterapeutycznego,
 • wiedzę z zakresu podstawowych zasad warunkujących skuteczność i bezpieczeństwo treningu zdrowotnego oraz odnowy biologicznej,
 • wiedzę z zakresu problematyki odżywiania się, w kontekście zachowań normatywnych i patologicznych, uwzględniając procesy fizjologiczne oraz aspekty psychologiczne z elementami psychiatrii oraz ich zastosowanie terapeutyczne,
 • umiejętność wykorzystywania praktycznych umiejętności z zakresu podstawowych zabiegów odnowy biologicznej, podstawowych technik, wskazań i przeciwwskazań do wykonywania masażu klasycznego,
 • umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy na temat skutecznych metod masażu z elementami odnowy biologicznej, poprzez formułowanie i rozwiązywanie problemów oraz wykonywanie zadań typowych dla działalności zawodowej, związanej z profilaktyką zdrowia i rehabilitacją,
 • umiejętność stosowania różnorodnych technik, narzędzi i aparatury badawczej oraz metod i procedur realizacji zadań praktycznych związanych z zakresem różnego rodzaju terapii (fizjoterapii, kinezyterapii, fizykoterapii).

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Odnowa biologiczna, rehabilitacja i masaż

 • Fizjoterapia kliniczna
 • Kinezyterapia
 • Fizykoterapia
 • Masaż z elementami odnowy biologicznej
 • Prawne i etyczne aspekty zawodu
 • Metody rehabilitacji
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GIŻYCKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy