Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GIŻYCKO, SKOCZÓW

Specjalność: Polityka klimatyczna

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Dbanie o ekologię jest jednym z najbardziej aktualnych trendów, traktowanych z najwyższą powagą przez rządy i wspólnoty całego świata. Technologie rozwijają się w zawrotnym tempie, mamy dostęp do coraz większej ilości dóbr konsumpcyjnych, działalność człowieka jest coraz bardziej ekspansywna. Wszystko to doprowadziło do niebezpiecznych zmian klimatu, konieczne i możliwe jest zapobieganie dalszym zmianom. Konieczne jest rozumienie i tworzenie ram prawno-politycznych dla wdrożenia działań na rzecz ochrony klimatu  w wymiarze globalny, regionalnym i lokalny. Jeśli bliska jest Ci ta tematyka i jesteś zainteresowany faktycznym wpływem na kształtowanie działań wpływających na klimat to specjalność Polityka klimatyczna jest dla Ciebie. Celem studiów jest kształcenie ludzi, którzy myślą przyszłościowo, rozumieją problemy globalne związane ze zamianami klimatu. Specjalność ta kształci ekspertów i specjalistów posiadających wiedzę nie tylko o mechanizmach zmian klimatu, ale również możliwościach zastosowania różnych rozwiązań związanych z obniżeniem emisji i zrównoważonym rozwojem.

Wiedza zdobyta dzięki studiowaniu zagadnień związanych z polityka klimatyczną pozwoli szukać samorealizacji zawodowej w:

 • jednostkach samorządowych,
 • urzędach państwowych,
 • pozarządowych organizacjach zajmujących się szeroko pojętą problematyką ekologiczną,
 • firmach i przedsiębiorstwach zajmujących się zagadnieniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem.

PROFIL ABSOLWENTA

Po ukończeniu specjalności Polityka klimatyczna

 • wyróżniasz się wiedzą dotyczącą podstaw prawnych polityki klimatycznej
 • znasz narzędzia realizacji polityki klimatycznej
 • znasz miejsce samorządów w realizacji polityki klimatycznej
 • znasz i potrafisz wykorzystać fundusze unijne związane z rozwojem ekoenergetyki
 • posługujesz się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Polityka klimatyczna

 • Podstawy prawne polityki klimatycznej
 • Samorząd w realizacji polityki klimatycznej
 • Fundusze unijne na rozwój ekoenergetyki
 • Zrównoważony rozwój i polityka klimatyczna
PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy